Pankreascancer hos kvinnor

Dhifaf Sarhan

Projekt: Ny immunterapi för kvinnor som drabbas av bukspottkörtelcancer

Forskare: Dhifaf Sarhan, docent

Forskningsinstitut: Karolinska Institutet

Anslag: 2024

Immunterapi mot cancer har möjliggjort botemedel mot tidigare dödliga cancerformer, dock har misslyckats att behandla pankreascancer (PC). PC patienter har i genomsnitt en kort överlevnadsutsikt och deras tumörer är oerhört resistenta mot standardterapi. De kliniska svaren är starkt påverkade av tumörstödjande och immunreglerande celler i s.k. tumörmikromiljön (TMM). Därför är uppfinning av nya behandlingsstrategier som ökar överlevnaden av dessa patienter högst prioriterade. Det är kritiskt att förstå mekanismerna som bidrar till behandlingsresistens och utnyttja motmekanismer till att omforma den immunreglerande TMM.

Här strävar vi efter att undersöka vilken roll regulatoriska proteiner hos immunhämmande celler har på utformning av TMM, och deras inverka och behandlingspotential i PC. Dessutom kommer vi att undersöka vilka effekter genusfaktorer har på utformningen av TMM, där våra resultat visar en överlevnadsfördel hos kvinnor med PC med lägre regulatoriska proteiner på en typ av immunhämmande celler som infiltrerar tumören och begränsar immunförsvaret mot cancer.

Ambitioner med forskningen

Vi har tidigare rapporterat att blockering av regulatoriska ytproteiner på immunhämmande celler i flertal tumörtyper dämpar deras härmningsförmåga och förhindrar tumörtillväxten i cancermodeller. Vår ambition är att utveckla immunterapier som riktar sig på specifika immune-förändringar i TMM hos kvinnor och män, jämfört med de nuvarande genusgenrealla behandlingar.

Nyttan med projektet

Våra studier kommer att bereda vägen för nytänkande inom hälsovård och forskning, där könsskillnader kan förklara de biologiska skillnaderna i tumör mikromiljö och såsmåningom behandlingssvar på immunterapi. Precisionsmedicin (även kallad individbaserad, personbaserad eller skräddarsydd medicin) syftar till att ge patienter vård och behandling som är skräddarsydd efter patientens egna förutsättningar och behov. Precisionsmedicin kan ta hänsyn till både genetiska och icke-genetiska faktorer och vi vill att kön som biologisk faktor ska ingå i bedömningen. Våra förhoppningar om att kunna erbjuda kvinnliga pankreascancer-patienter antikroppsbehandling inom ramen av 5 år. Vi jobbar varje dag med att sprida kunskap om de biologiska skillnaderna i cancerbiologi mellan de olika könen.