Leukemi och precisionsterapi

porträtt på Anders Österborg

Projekt: Precisionsbehandling vid lymfoida tumörer: translationella kliniska studier, real-world analyser samt immunitet vid KLL med SARS-Cov-2 som modell

Forskare: Anders Österborg, professor

Forskningsinstitut: Karolinska Institutet

Anslag: 2024

Bakgrund

Trots ny precisionsmedicin mot ffa åldersleukemi KLL uppstår resistens. Vi utvecklar precisionsterapi med 3 utgångspunkter:

  • A) behandling med nya precisionsläkemedel, delvis i egna akademiska studier där effekter i tumörens mikromiljö studeras över tid
  • B) sk real-world analyser av effekt/säkerhet för nya precisionsmediciner när de når patienter i sjukvård
  • C) infektioner vid KLL, ffa Covid-19: hur klarar KLL patienter de nya varianterna? Hur ser immuniteten ut? Kan vaccin-svaret förbättras?

Forskningsprojektets mål och nytta

Målet är förbättrad prognos för patienter med KLL, genom nya terapier, säkrare behandling och minskad infektionsrisk.

Nyttan av real-world projekten är omedelbar. Nya terapistudier förbättrar stegvis prognosen och minskar biverkningar.
Covid-19 och andra virus blir mindre farliga för KLL patienter med våra nya kunskaper om vaccin och immunsvar.