Förebyggande åtgärder i förlossningsvården

Porträttfoto på Maria Jenmalm
Maria Jenmalm. Foto: David Brohede.

Projekt: Kan mikrobiella och dietära interventioner till mor och barn förebygga allergiutveckling?

Forskare: Maria Jenmalm, professor

Forskningsinstitut: Linköpings universitet

Anslag: 2024

Allergi och astma hos barn

Den ökande förekomsten och svårighetsgraden av astma och allergisk sjukdom i industriländer med marknadsekonomi anses till stor del orsakas av en minskad exponering för olika mikrobiella stimuli och en minskad kvot mellan intag av ω-3-fettsyror och ω-6-fettsyror, vilket kan resultera i en onormal utmognad av immunsystemet tidigt i livet.

Vi kommer i två olika interventionsstudier att undersöka om:
1) Tillförsel av probiotika (den mjölksyraproducerande tarmflorebakterien Lactobacillus reuteri) och ω-3-fettsyror före
och efter födseln kan förebygga allergisk sjukdom via påverkan av moderns och barnets immunsvar, inklusive på epigenetisk nivå.
2) Tillförsel av bakterier från mammans vagina och tarm till kejsarsnittsförlösta nyfödda kan öka mångfalden i barnens tarm- och munflora samt understödja utveckling av immunologisk tolerans.

Vi hoppas kunna identifiera ny interventionsstrategier för att förebygga utveckling av allergier hos barn.

Våra hypoteser är:

– Moderns mikrobiella omgivning och kost under graviditeten och de bakterier som överförs från mor till barn vid en vaginal förlossning har stor betydelse för utmognaden av barnets immunsystem, som via epigenetiska mekanismer ger effektivare toleransutveckling.
– Tillförsel av probiotiska laktobaciller och ω-3-fettsyror, särskilt redan från den period av graviditeten då barnets immunsystem börjar formas, kan stimulera denna toleransutveckling.

Verksamma förebyggande åtgärder, vilka saknas idag, krävs för att allergi-epidemin ska kunna bekämpas. Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och medför stort lidande och stora kostnader för samhället. Kartläggning av hur den immunologiska interaktionen mellan mor och barn påverkas av mikrobiella faktorer kan identifiera framgångsrika allergiförebyggande åtgärder, som kan börja tillämpas inom tio år. Om tillförsel av bakterier från mammans vagina och tarm till kejsarsnittsförlösta nyfödda kan öka mångfalden i barnens tarm- och munflora och förebygga allergiutveckling skulle detta kunna implementeras i förlossningsvården.