Finns det en koppling mellan Neoehrlichia-infektion och vissa former av maligna B-cellslymfom?

Projekt: Kan infektion med den fästingburna bakterien Neoehrlicha mikurensis leda till lymfomutveckling?

Forskare: Christine Wennerås, professor

Forskningsinstitut: Göteborgs universitet

Anslag: 2023

Maligna B-cellslymfom är en grupp elakartade blodsjukdomar som har det gemensamt att en vit blodkropp som heter B-lymfocyt börjar växa ohämmat. Det kan leda till blodbrist, infektionskänslighet, feber, viktnedgång och behöva behandlas med cellgifter och immunhämmande läkemedel.

Vi har upptäckt att några patienter med maligna B-cellslymfom som var infekterade med en nyupptäckt fästingburen bakterie som heter Neoehrlichia svarade så bra på antibiotikabehandling att de inte behövde mer lymfombehandling.

Vi vill nu undersöka hur vanligt det är att nydiagnostiserade patienter med vissa typer av maligna B-cellslymfom har denna infektion och om deras lymfom svarar på antibiotikabehandling. Vidare vill vi förstå hur infektion med denna bakterie skulle kunna leda till utveckling av lymfom genom att studera hur B-lymfocyter, de celler som blir elakartade vid maligna B-cellslymfom, påverkas av bakterien. Vi kommer att jämföra B-lymfocyter från cirka 140 lymfompatienter med respektive utan Neoehrlichia-infektion och även studera B-lymfocyter från infekterade patienter utan lymfom. Patienterna följs under 2 års tid avseende lymfomets utveckling, symtombild och behov av lymfombehandling.

Förhoppningen är att lära oss om det finns en koppling mellan Neoehrlichia-infektion och vissa former av maligna B-cellslymfom. Viktigt är att förstå vilka patienter det är som kan gynnas av att infektionen behandlas bort med antibiotika på så vis att även deras lymfom svarar på antibiotikabehandling. Om det med en enkel antibiotikakur skulle gå att bota eller bromsa utvecklingen av vissa lymfom vore det en stor vinst för varje enskild patient men också för samhället i form av minskade kostnader för utredning, uppföljning, behandling och sjukskrivning av patienter med lymfom.

Läs mer om Göteborgs universitet på deras webbplats