Ny behandlingsprincip mot levermetastaser

Porträttfoto på Marco Gerling
Marco Gerling

Projekt: Ny behandlingsprincip mot levermetastaser

Forskare: Marco Gerling, med.dr

Forskningsinstitut: Karolinska Institutet

Anslag: 2023

Tjock- och ändtarmscancer är vår tredje vanligaste cancerform. Ungefär en tredjedel av dessa patienter diagnostiseras med dottertumörer i levern – levermetastaser. Trots förbättrad kirurgisk teknik och utveckling inom medicinsk onkologi innebär spridning till levern en avsevärt sämre prognos med förkortad överlevnad.

Cancercellerna i levern växer genom att ersätta friska leverceller och utnyttjar sedan leverns egna kärlsystem och bindvävnad. Cancercellernas tillvägagångssätt och förmåga att ersätta frisk vävnad kan bedömas med mikroskopi. Vi och andra forskare har på så sätt visat att ju bättre cancercellerna är på att ersätta friska leverceller desto sämre blir prognosen.

Vår forskargrupp studerar de grundläggande mekanismerna som styr hur cancerceller ersätter friska leverceller. Vi använder en ny metod för att analysera genuttrycket i enskilda celler som vi har varit med och utvecklat. Med dessa försök har vi identifierat en ny typ av levercell som kommunicerar direkt med tumörcellerna. Dessa resultat har gjort att vi nu för första gången kan kartlägga och förstå signaleringsvägarna som styr tumörinvasion hos levermetastaser.

I detta projekt vill vi tillämpa denna nya kunskap om hur metastaserna växer för att förbättra behandlingen för patienter med levermetastaser. För att kartlägga betydelsen av den nya levercellen vi har identifierat har vi samlat data på alla patienter som opererats för levermetastaser på Karolinska sjukhuset samt etablerat samarbeten med internationella forskargrupper. Vi kommer att använda dessa data för att testa betydelsen av specifika markörer för den nya levercellen direkt i patientprover. För att studera tumörcellernas beteende när vi hämmar signaleringsvägarna som styr kommunikationen med den nya levercellen, kommer vi i andra experiment att använda tredimensionell cellodling och avancerat mikroskopi av levande celler.

Vi hoppas att våra resultat kan leda till kliniskt användbara markörer som kan förbättra och individanpassa handläggningen och val av behandling för våra patienter. Slutligen tror vi att kartläggningen av hur cancerceller och friska leverceller kommunicerar kan bidra till nya medicinska behandlingar som förhindrar att cancercellerna ersätter friska leverceller.

Läs mer om Karolinska Institutet på deras webbplats