Effektivare prognostisering och behandling av sköldkörtelcancer

Portättfoto på Christofer Juhlin
Christofer Juhlin

Projekt: Klinisk implementering av TERT-analyser: Mot effektivare prognostisering och behandling av sköldkörtelcancer

Forskare: Christofer Juhlin, docent

Forskningsinstitut: Karolinska Institutet

Anslag: 2023

Sköldkörtelcancer – en kort bakgrund

Tumörer i sköldkörteln är vanliga, och patientgruppen blir allt större på grund av förbättrad diagnostik – men även andra anledningar kan ligga bakom ökningen. Ett dilemma är att läkarna inte alltid vet hur en elakartad cancer i sköldkörteln bäst ska behandlas och följas, då man delvis saknar verktyg för hur tumörerna ska riskbedömas ur ett spridningsperspektiv. Vissa sprider sig aldrig, vissa gör det – men hur skiljer vi dem åt? Från tidigare studier känner vi till en så kallad ’risk-gen’ som kan skvallra om sämre prognos – denna gen heter TERT. Om TERT-genen är aktiv så får tumörcellerna evigt liv och sjukdomen blir mer aggressiv.

Vad vill vi göra?

Vi vill undersöka om TERT är påslagen i sköldkörteltumörer från våra patienter och se hur det går för de patienter som uppvisar denna förändring jämfört med de patienter som inte gör det, med målet att införa testet i den kliniska vardagen. Vi kommer att analysera små vävnadsbitar (biopsier) från sköldkörteltumörer innan patienterna har opererats för att se om TERT kan hjälpa oss att identifiera högrisk-patienter redan innan kirurgi. Vi vill också i detalj studera hur TERT-genen bidrar till en försämrad prognos rent mekanistiskt, och leta efter förändrade protein-mönster i TERT-aktiverade tumörer för att identifiera måltavlor för behandling.

Vad vill vi uppnå?

Vår forskning försöker förbättra hur vi som läkare bedömer tumörer i sköldkörteln och därtill implementera fynden från laboratoriet direkt in i den kliniska vardagen. På detta sätt bidrar vår forskning till att individanpassa bedömningen av dessa tumörer, så att varje enskild patient kan erhålla en adekvat prognos utifrån en mer högupplöst diagnos än vad som tidigare varit möjligt att ge. Förhoppningen är att TERT kan hjälpa oss vägleda patienterna till rätt diagnos och uppföljning på ett sätt som inte är möjligt utifrån de metoder och verktyg vi använder oss av idag.

Läs mer om Karolinska Institutet på deras webbplats