Diagnostik av hjärntumör utan operation

Porträttfoto på Asgeir Jakola
Asgeir Jakola. Foto: Josefin Bergenholtz.

Projekt: Bättre diagnostik av hjärntumörer med flytande biopsier

Forskare: Asgeir Jakola, professor

Forskningsinstitut: Göteborgs universitet

Anslag: 2023

Vilken sjukdom ingår i projektet, och varför?

För att få en säkerställd diagnos av de flesta hjärntumörer krävs ett vävnadsprov. I vissa fall görs enbart biopsi (ett stickprov) utan att ta bort tumören, men även sådana mindre ingrepp innebär att patienten måste genomgå en hjärnoperation. Det kräver planering, tid och resurser – med risk att fördröja diagnosen – men viktigast av allt medför varje kirurgiskt ingrepp i hjärnan också en risk för neurologisk skada. Idag finns metoder som gör att man kan få en tillförlitlig diagnos, samt annan viktig biologisk information, genom så kallade ”flytande biopsier”. Vid flytande biopsier inom detta projekt analyseras kroppsvätskor (blod, spinalvätska) i syftet att diagnostisera en hjärntumör.

Hur ska vi genomföra projektet?

Vi kommer att fokusera på patienter med elakartade hjärntumörer för att kunna ge dessa patienter ett säkrare och snabbare alternativ till traditionell diagnostik. Genom ett enkelt blodprov kan man detektera cirkulerande DNA som tumören släpper ut. Små mängder av dessa ämnen kan analyseras med allt finare metoder, det finns mycket lovande resultat på detta. Vi kan då till exempel ta ett blodprov så fort radiologisk avbildning av hjärnan indikerar att där finns en hjärntumör, och arbeta oss fram till en säker diagnos som inte tar längre tid än det idag tar att få komma till operation. När vi etablerar metoden ska vi göra en interventionsstudie där denna nya metod skall ersätta dagens diagnostiska metod med vävnadsprov.

Vad hoppas vi uppnå med projektet, och vilken nytta kan det leda till för patienter?

Målet med vår forskning är att kunna erbjuda patienter med misstänkt hjärntumör ett säkrare och snabbare alternativ till dagens diagnostik. Vår utgångspunkt är att en icke-obetydlig del av patienter kan undvika en hjärnoperation med de risker det medför. För de patienter som ska genomgå operation, och för operatören, kan denna kunskap innan kirurgin leda till beslut som är bättre anpassat den tumörtyp man har framför sig. Till exempel är det viktigt att veta inför operation om tumören är känslig för cellgifter och strålbehandling, för att bättre anpassa kirurgins risk och radikalitet till den aktuella patienten.

Så i korta drag, vad går projektet ut på?

För att komma till en säker diagnos för patienter med hjärntumörer behövs ett prov från tumören, vilket med dagens kunskapsläge innebär en hjärnoperation. För de fall där man inte planerar operera bort hela eller delar av tumören, men enbart få fram en diagnos, så vore det av stort värde att få fram diagnosen på ett snabbare och säkrare sätt. Den tekniska utvecklingen av laboratorie-metoder har gått så pass fort under det senaste decenniet att det nu är möjligt komma till diagnos genom flytande biopsi; dvs att man kan diagnostisera en hjärntumör genom ett prov av ryggmärgsvätskan eller ett blodprov i stället för att patienten behöver genomgå ett kirurgiskt ingrepp. Detta vill vara ett stort steg framåt inom diagnostiken av hjärntumörer.

Läs om Göteborgs universitet på deras webbplats