Säkrare diagnostik av hjärntumörer

Porträttfoto på Asgeir Jakola
Asgeir Jakola. Foto: Josefin Bergenholtz.

Att ta biopsi (stickprov) på hjärntumörer för att diagnosticera den, är ett ingrepp som innebär risker för patienten. Professor Asgeir Jakola vill undvika dessa hjärnoperationer och istället införa diagnostik av hjärntumörer med hjälp av flytande biopsier (dvs analyser av kroppsvätskor i form av blod eller spinalvätska). Detta innebär större säkerhet för patienten och ger även snabbare svar eftersom operationer kräver planering, tid och resurser. Vi har intervjuat Asgeir Jakola om hans forskning här.

Asgeir Jakola forskar vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademien. Han beviljades stöd för första gången av Cancer- och allergifonden 2022, för forskningsprojektet ”Bättre diagnostik av hjärntumörer med flytande biopsier.” Läs här nedan mer om det forskningsprojektet.

Om du inte forskade på hjärntumör, vad skulle du vilja forska på i stället?
Jag är väl rätt pragmatisk på ett sätt, så det vore nog kopplat till min omgivning på något sätt om jag forskade på något annat. Genom mitt arbete som neurokirurg så är jag involverad i forskning som också ligger utanför cancerområdet, och det finner jag också väldigt givande.

Vad var det som fick dig att bli forskare? Hur väcktes intresset för just ditt område?
Det är väl en nyfikenhet och ett visst ifrågasättande som personliga egenskaper, vilket kan vara fördelaktigt om man vill forska. De specifika frågorna väcktes genom det kliniska arbetet som neurokirurg, där man kan identifiera behov för förbättringar.

Vad vill ni åstadkomma – vad kommer resultatet att kunna användas till?

Vi önskar ta fram ett robust sätt att diagnostisera hjärntumörer utan att man måste utsätta patienter för en operation. Speciellt för patienter som enbart ska göra vävnadsprov tänker vi oss att man kan undvika operation, vilket gör diagnostiken snabbare, mindre kostsam och med mindre risker för patienter. För övriga patienter kan man i vissa fall anpassa kirurgin något beroende på vilken tumör det rör sig om.

När i tiden tror du att resultaten från din forskning kommer att komma patienter till nytta?
För några patientkategorier hoppas vi det går att prova detta i kliniken inom relativt kort tid, dvs något/några år. Det gäller de tumörtyper som är vanligare eller lättare att studera. För ovanliga tumörtyper eller där förutsättningar för att fånga diagnosen genom flytande biopsier är sämre, kommer det nog ta längre tid.

Om forskningsprojektet Asgeir Jakola leder

Vilken sjukdom ingår i projektet, och varför?
För att få en säkerställd diagnos av de flesta hjärntumörer krävs ett vävnadsprov. I vissa fall görs enbart biopsi (ett stickprov) utan att ta bort tumören, men även sådana mindre ingrepp innebär att patienten måste genomgå en hjärnoperation. Det kräver planering, tid och resurser – med risk att fördröja diagnosen – men viktigast av allt medför varje kirurgiskt ingrepp i hjärnan också en risk för neurologisk skada. Idag finns metoder som gör att man kan få en tillförlitlig diagnos, samt annan viktig biologisk information, genom så kallade ”flytande biopsier”. Vid flytande biopsier inom detta projekt analyseras kroppsvätskor (blod, spinalvätska) i syftet att diagnostisera en hjärntumör.

Hur ska ni genomföra projektet?
Vi kommer att fokusera på patienter med elakartade hjärntumörer för att kunna ge dessa patienter ett säkrare och snabbare alternativ till traditionell diagnostik. Genom ett enkelt blodprov kan man detektera cirkulerande DNA som tumören släpper ut. Små mängder av dessa ämnen kan analyseras med allt finare metoder, det finns mycket lovande resultat på detta. Vi kan då t.ex. ta ett blodprov så fort radiologisk avbildning av hjärnan indikerar att där finns en hjärntumör, och arbeta oss fram till en säker diagnos som inte tar längre tid än det idag tar att få komma till operation. När vi etablerad metoden skall vi göra en interventionsstudie där denna nya metod skall ersätta dagens diagnostiska metod med vävnadsprov.

Vad hoppas ni uppnå med projektet, och vilken nytta kan det leda till för patienter?
Målet med vår forskning är att kunna erbjuda patienter med misstänkt hjärntumör ett säkrare och snabbare alternativ till dagens diagnostik. Vår utgångspunkt är att en icke-obetydlig del av patienter kan undvika en hjärnoperation med de risker det medför. För de patienter som ska genomgå operation, och för operatören, kan denna kunskap innan kirurgin leda till beslut som är bättre anpassat den tumörtyp man har framför sig. Till exempel är det viktigt att veta inför operation om tumören är känslig för cellgifter och strålbehandling, för att bättre anpassa kirurgins risk och radikalitet till den aktuella patienten.

Så i korta drag, vad går projektet ut på?
För att komma till en säker diagnos för patienter med hjärntumörer behövs ett prov från tumören, vilket med dagens kunskapsläge innebär en hjärnoperation. För de fall där man inte planerar operera bort hela eller delar av tumören, men enbart få fram en diagnos, så vore det av stort värde att få fram diagnosen på ett snabbare och säkrare sätt. Den tekniska utvecklingen av laboratorie-metoder har gått så pass fort under det senaste decenniet att det nu är möjligt komma till diagnos genom flytande biopsi; dvs att man kan diagnostisera en hjärntumör genom ett prov av ryggmärgsvätskan eller ett blodprov i stället för att patienten behöver genomgå ett kirurgiskt ingrepp. Detta vill vara ett stort steg framåt inom diagnostiken av hjärntumörer.

Stöd forskningen på cancer. Swisha en gåva till 900 3609.