Allergivaccination hos patienter med björk- och gräspollenallergi

Porträttfoto på Jenny Hallgren Martinsson
Jenny Hallgren Martinsson

Projekt: Immunceller som biomarkörer för att identifiera personer med björk- och gräspollenallergi som kan bli botade med allergen immunterapi

Forskare: Jenny Hallgren Martinsson, docent

Forskningsinstitut: Uppsala universitet

Anslag: 2023

Björk- och gräspollenallergi har blivit alltmer vanligt under de sista årtiondena och drabbar runt 25% av den vuxna befolkningen i Sverige. Detta innebär ett stort lidande och negativ påverkan på familje- och arbetslivet för miljontals individer. Mest vanligt är symptom från ögon, näsa och svalg men ibland utlöses även allergisk astma. Allergen immunterapi är en populär behandling för de som har de svåraste symptomen men upp till en femtedel av de som behandlas blir inte hjälpta. Tyvärr är det på individnivå fortfarande omöjligt att förutsäga vilken person som kan bli hjälpt av allergen immunterapi. Detta vill vi förändra!

Vi kommer att utreda om det går att använda förekomsten av vissa typer av immunceller i blodet för att förutsäga effekten av allergen immunoterapi (allergivaccination) hos patienter med björk- och gräspollenallergi. Vår forskargrupp är experter på att analysera immunceller med en teknik som kallas för flödescytometri. Med hjälp av denna metod planerar vi att analysera de immunceller som enligt våra tidigare studier relaterar till sjuklighet hos dem med allergisk astma. Vi kommer att undersöka patienter med björk- och gräspollenallergi före och ett år efter start av behandling med allergen immunterapi. När de kommer till sjukhuset kommer vi att undersöka dem noga kliniskt till exempel undersöka hur stora allergiska problem de har och om de har nedsatt lungfunktion. Vid samma besök kommer vi även att ta blodprover och prover från slem från lungan som de får hosta upp. Från dessa prover kommer vi att isolera celler och undersöka dem med flödescytometri. De immunceller vi främst kommer att fokusera på är några som kallas för mastceller och monocyter.

Mastceller är en sorts immunceller som spelar en nyckelroll vid allergiska reaktioner. De frisätter ämnen som har stor påverkan på luftvägarna. Mastceller är väldigt svåra att studera i människor eftersom de endast finns i vävnader och inte i blodet. Det är heller inte etiskt försvarbart att ta lungbiopsier från astmapatienter mer än i undantagsfall. Vi har dock identifierat förstadieceller till mastceller i blod. Dessa förstadieceller har ”bestämt” sig för att bli mastceller men är fortfarande omogna och på väg ut till vävnaderna. Monocyter är också en typ av immuncell som finns i blodet. En del av dessa har en typ av receptor som binder allergener och andelen av sådana monocyter i blodet är därför extra intressant att studera i samband med allergi. Vi hoppas att våra studier ska leda till att fler björk- och gräspollenallergiker kan botas med allergen immunterapi och att de som ändå inte kan bli hjälpta slipper att gå igenom denna långa och dyra behandling.

Läs mer om Uppsala universitet på deras webbplats