Stamceller som mål för behandling av svårartad bröstcancer

Porträttfoto på Toshima Parris
Toshima Parris. Foto: Maxim Olsson

Projekt: Stamceller som mål för behandling av svårartad bröstcancer

Forskare: Toshima Parris, docent

Forskningsinstitut: Göteborgs universitet

Anslag: 2023

Bröstcancerterapier (kemo- och strålbehandling) är idag inte utformade för att döda bröstcancerstamceller (BCSC, så kallade tumörinitierande celler). BCSC är långlivade, långsamt växande celler som ofta är i vilofas men som driver tumörutvecklingen. Cancerterapier i stället dödar huvuddelen av snabbväxande tumörceller, men troligen har liten eller ingen effekt på dessa BCSC. Trippelnegativ bröstcancer (TNBC) är en mycket aggressiv form av bröstcancer som innehåller fler BCSC än andra typer av bröstcancer. Trots behandling (kirurgi, kemoterapi och/eller strålbehandling) får cirka 30% av TNBC patienterna återfall 1–3 år efter diagnos, vilket resulterar i lägre 5-års överlevnad (77%) än andra typer av bröstcancer (93%).

Det finns fortfarande inga målinriktade behandlingar mot BCSC. Detta kan delvis bero på bristande kunskap om de underliggande mekanismer som leder till BCSC-överlevnad och behandlingsresistens. Målsättningen med detta projekt är att med hjälp av toppmoderna metoder klargöra de underliggande mekanismer som avgör överlevnaden av BCSC trots behandling samt identifiera redan godkända läkemedel (för cancer och andra sjukdomar) som kan slå ut dessa mycket tumörframkallande celler. Genom att kartlägga BCSC i patienter med TNBC som utvecklar resistens mot behandling kommer vi därmed kunna förutspå känslighet för specifika behandlingar. En ökad förståelse för de mekanismer som leder till resistens vid olika behandlingar för TNBC patienter hoppas vi ska leda till identifiering av målmolekyler som kan förutspå svar på behandling samt utveckling av individanpassad terapi för TNBC patienter.

Läs mer om Göteborgs universitet på deras webbplats