Här gör du din ansökan om finansiering av forskningsprojekt genom Cancer- och allergifonden under 2024.

Ansökan består av sju delar:
1) Information om forskningsinstans
2) Personuppgifter om huvudsökande
3) Information om forskningsprojektet
4) Budget
5) Bilagor att bifoga (önskad formatering för samtliga bilagor är typsnitt Times New Roman i storlek 12 punkter och med enkelt radavstånd. Samtliga bilagor ska bifogas som pdf:er):
– CV, max 2 A4-sidor.
– Publikationsförteckning, ska innehålla den senaste 10-årsperioden med specificering av originalarbeten, översiktsartiklar och bokkapitel. OBS! Konferensabstracts ska ej inkluderas.
– Forskningsprogram, beskriving av det forskningsprojekt du ansöker om anslag för, max 10 A4-sidor.

6) Sammanställning av ansökan
7) Intygande och underskrift av dig och av prefekt

Du måste fylla i alla uppgifter i ansökan för att den ska anses komplett, och både du och prefekten måste signera ansökan senast 15 september klockan 23:59. Ofullständig ansökan avslås utan bedömning.

När du skickar in din ansökan godkänner du Cancer- och allergifondens villkor för forskningsanslag.

Ansökan om forskningsanslag för 2024 har nu stängt. Bedömning av inkomna ansökningar pågår under hösten. Alla sökande kommer att få besked om sin ansökan i slutet av december 2023.
 
Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till: [email protected]