Högre maxbelopp för ekonomiskt bidrag

Diagram med kurva uppåt bestående av hjärtan

Från 2023 har Cancer- och allergifonden höjt maxbeloppet för hur mycket vi kan bevilja en person i ekonomiskt bidrag, från 10 000 till 20 000 kronor. Det är tuffa tider nu med inflation och stigande priser på bland annat mat, el och drivmedel. Detta drabbar de med små eller inga marginaler allra mest. Vi ser tydligt ett ökat behov av hjälp hos sjukdomsdrabbade i de ansökningar om ekonomiskt bidrag som kommer in till oss. 

I dessa tuffa tider är de gåvor som vi får in viktigare än någonsin.

Vill du vara med och möjliggöra stöd till medmänniskor som är ekonomiskt pressade och drabbade av svår sjukdom? Ge en gåva och låt oss vara ett ljus i mörkret. Tillsammans kan vi bidra till trygghet och ökad livskvalitet under en svår tid.

Ge en gåva här.