Mag- och tarmforskning och stöd till sjukdomsdrabbade

Foto på stetoskop

Idag är det nationella mag- och tarmdagen, en dag som Cancer- och allergifonden vill uppmärksamma genom att lyfta fram en del av den forskning som vi stödjer. Här kan du läsa om två allergiforskare som studerar hur tarmflorans sammansättning (bakterier i tarmen) hos nyfödda påverkar immunsystemet, samt en cancerforskare vill kunna förutsäga sjukdomsförloppet vid tarmcancer.

Cancer- och allergifonden ger även ekonomiskt stöd till sjukdomsdrabbade som inte har råd med sin sjukdom eller rehabilitering. 10 av 150 bidragstagare 2021 hade diagnosen cancer i mage och/eller tarmar. En av dessa var Bertil, 70 år, som fick bidrag till en cykel som hjälp i rehabiliteringen. Här berättar han vad stödet från oss betytt för honom.

Forskning: 

Eva Sverremark-Ekström forskar för att få en ökad förståelse för hur immunsystemet utvecklas och hur detta kan påverka allergiutvecklingen. Tarmflorans sammansättning tidigt i livet påverkar immunsystemet och allergiutvecklingen hos barn och unga. Läs mer om Eva Sverremark-Ekströms forskning.

Maria Jenmalm forskar på hur immunsystemet hos barn kan stärkas så att de inte utvecklar sensibilisering (överkänslighet) och allergiska reaktioner. Hon studerar om moderns bakterier (som överförs vid vaginal förlossning) även kan överföras vid kejsarfödslar och om det kan öka mångfalden i barnens tarm- och munflora och därmed stärka immunsystemet. Läs mer om Maria Jernmalms forskning.

Caroline Nordenvall, docent vid Karolinska Institutet, har skapat en datalänkning med uppgifter kring tjock- och ändtarmscancerpatienter. Registret heter Colorectal Cancer data Base (CRCBaSe) och utgår från det nationella registret Svenska Kolorektalcancerregistret (SCRCR) med tillägget att Caroline Nordenvall har tillfört en unik datalänkning till registret: en sammankoppling till nationella register vid Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån och Försäkringskassan. Med detta material ska vården kunna få en överblick över hur sjukdomen beter sig och vad som är den optimala handläggningen samt kunna besvara frågor som tidigare inte har kunnat adresserats. Läs mer om Caroline Nordenvalls forskning.

Sjukdomsdrabbade: 

Under 2021 beviljade vi ekonomiskt stöd till 10 personer som lider av cancer i mage och tarm. Det rör sig om diagnoserna tjocktarmscancer samt ändtarmscancer. En av de som beviljades stöd var Bertil, 70 år. Bertil drabbades av kolorektalcancer (vilket är ett samlingsnamn för tjocktarms- och ändtarmscancer) 2019. 

Efter en omfattande operation tog han cellgifter. Det var då det började krångla; en månad efter tabletterna blev tarmen slapp, stomipåsen släppte och skavde. Han kunde inte längre byta påse på egen hand utan fick ta hjälp av hemtjänsten. Bertil förberedde allt, fick ligga ner i en halvtimme innan personalen kom för att få kroppen att slappna av innan byte av påsen. Kostnaden för hemtjänstens assistens var hög och knäckte ekonomin, trots att det endast tog fem minuter för personalen. Han sökte då om stöd för första gången från Cancer- och allergifonden.

I februari/mar 2020 skulle Bertil få en ny operation för att sätta ihop tarmarna, men på grund av pandemin fick han vänta till nov 2020. Under denna tid kunde han inte röra sig och gick då upp 28 kilo. Efter operationen tog det lång tid för tarmarna att komma igång igen, de hade ju trots allt vilat i 22 månader. Det var besvärligt att gå och Bertil fick låna en cykel av en vän men när vännen flyttade så behövde han köpa en egen. Bertil ansökte då återigen om stöd från Cancer- och allergifonden, vilket vi beviljade. Det blev en Sjösala damcykel i och med att balansen är dålig efter operationerna och med en damcykels djup så det är lättare att kliva på.

”Jag har haft tur i oturen. Läkarna kom på det fort, det hade inte spritt sig. Jag har fått väldigt mycket hjälp av en duktig kurator. När jag vaknade efter akutoperationen satt sjukhusets kurator med mig. Hon hjälpte mig att ansöka om bidrag första gången och att bifoga underlag. När jag väl fick köpa en egen cykel må du tro har jag cyklat mycket. Det här med cykel är underbart, det är så skönt att komma ut, du rör på dig, du får luft i lungorna. Det är ett helt annat sätt än att gå.”

Tack vare cyklandet har Bertil gått ner lite i vikt så att det är lättare att gå. Han går lite varje morgon och kväll med stavar och det går bättre och bättre. Magen har även blivit bättre, han har lärt sig känna igen signalerna i kroppen för när han ska våga gå ut och när han måste vara hemma.

Läs hela Bertils berättelse här.