Effekten på kort och lång sikt genom att hjälpa idag och forska för framtiden

Cancer- och allergifonden startade dels ur en övertygelse om att miljöfaktorer är en starkt bidragande orsak till den alltmer tilltagande ökningen av allergi- och cancersjukdomar i vårt samhälle, dels en vilja att fånga upp och stötta långvarigt cancer- och allergisjuka personer som ramlat rakt igenom samhällets skyddsnät. Vilken effekt har egentligen Cancer- och allergifondens arbete?

Vad är det i vår miljö som gör att så många har allergiska besvär? Hur kan vi göra vardagen lättare för dem? Var tredje person drabbas av cancer, endast 5 till 10 procent av fallen beror på ärftliga faktorer.

Cancer- och allergifonden arbetar för att det ska vara möjligt att förebygga cancer- och allergisjukdomar i större utsträckning och stödjer därmed forskning som utforskar aspekten närmiljö och livsstil i samband med cancer- och allergisjukdomar.  Vi stöder även forskning som strävar efter bättre och säkrare behandlingar.

Samtidigt hjälper vi också sjukdomsdrabbade som har svaga ekonomiska resurser att få råd med läkarbesök, mediciner och andra omkostnader som uppstår vid sjukdom. Vi ger också människor möjlighet att gå i samtalsterapi, hyra en stuga med familjen eller annan typ av rekreation som ger en chans till miljöombyte och återhämtning. Cancer- och allergifonden är en av få organisationer som ger personligt ekonomiskt stöd till utsatta människor i Sverige. Behovet av hjälp hos de utsatta är stort, vilket vi ser i alla de ansökningar om bidrag som strömmar in till oss.

Fonden har under de 27 år som den har verkat delat ut cirka 350 miljoner kronor till forskningen och över 10 miljoner kronor till bidragssökande. 2020 var ett tufft år för Cancer- och allergifonden. Våra intäkter minskade och vi fick ställa om, hålla ut och tänka nytt. Trots detta så beviljade vi cirka 450 000 kronor i bidrag till totalt 113 bidragstagare, samt 20 forskningsprojekt delade på anslag om 3,1 miljoner kronor.

Läs vår effektrapport för 2020 här. I den redogör vi för våra målsättningar och metoder samt för hur vårt arbete bidrar till samhällsnyttan.