Leukemi och Covid-19

Bild på sjukhuskorridor

Anders Österborg är professor och överläkare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Hans forskargrupp utvecklar cytostatika-fri precisionsbehandling vid framförallt kronisk lymfatisk leukemi (den vanligaste leukemiformen, förkortas KLL) där ett mål är att minska biverkningar och förhindra försämring av sjukdomen. Parallellt studeras effekter i immunsystemet. Det är cirka 500 fall av kronisk lymfatisk leukemi per år i Sverige.

”Sjukdomens prognos har radikalt förbättrats när vi fick tillgång till precisionsmediciner (sedan 90-talet) och cytostatika är på väg att fasas ut. Vi letar vägar hur vi kan optimera sådana behandlingar för att minska biverkningar och därmed risken för utsättning av viktig medicin.”

Cancer- och allergifonden har stöttat denna forskning under många år.

porträtt på Anders Österborg

Vad händer inom KLL-forskningen nu?

”Ett nytt viktigt spår för vår KLL forskning har blivit Covid-19, då det visat sig att KLL och Covid är en sällsynt olycklig kombination.”

Covid har drabbat KLL-patienter hårt. Riskerna för att få svår Covid och hamna på sjukhus hög. Anders Österborgs forskargrupp studerar hur man kan förbättra effekten av Covid-19 vaccinering hos KLL patienter och gör egna vaccinstudier.