Atopiskt eksem och allergier

foto på barns fötter

Det vanligaste allergiska symptomet hos små barn är atopiskt eksem. Eksem kallas i vetenskapliga sammanhang för atopiskt eksem; atopi betyder tendens – dvs man har anlag/ärftlig benägenhet för att skapa antikroppar mot något eller några ämnen. Atopiskt eksem är en inflammatorisk hudsjukdom som ger torr hud med röda, kliande utslag. Många av de barn med eksem som också är överkänsliga/allergiska mot födoämnen utvecklar senare luftvägsallergier som astma och hösnuva.

Professor Annika Scheynius vid Karolinska institutet och professor Maria Jernmalm vid Linköpings universitet är två forskare som Cancer- och allergifonden har stöttat genom åren. De har studerat uppkomstmekanismerna bakom allergier.

Professor Annika Scheynius forskning ger ökad kunskap om uppkomstmekanismerna bakom allergisjukdomar som atopiska eksem, astma, hösnuva och födoämnesallergi. Flera studier visar att det är oftare kvinnor som har atopiskt eksem och att det är större risk att barnet utvecklar allergi om modern har allergi än om fadern har det.

foto på barns fötter

Ambitionen med forskningen är att identifiera de som löper risk för allergier, kunna ge korrekt diagnos, ge en så patientnära vård och terapi som möjligt, för att i sin tur uppnå god hälsa och livskvalitet för en ökande patientgrupp. Därutöver att bidra till utvecklandet av nya strategier för prevention och behandling. 

Professor Maria Jernmalm forskar på bakerieöverföring mellan mamma och barn; så kallad mikrobiell exponering under och efter graviditeten. Det vanligaste allergiska symptomet hos små barn är atopiskt eksem. Många av de barn med eksem som också är överkänsliga/allergiska mot födoämnen utvecklar senare luftvägsallergier som astma och hösnuva. Genom att överföra bakterier från mor till barn minskar risken att utveckla astma, eksem och sensibilisering. Jernmalms forskning undersöker bland annat resultat av skapad bakterieöverföring mellan moder och barn vid kejsarsnitt.  

Läs mer om Maria Jernmalms forskning här

Detta är två exempel på forskning på allergiområdet som vi stödjer. Ytterligare ett exempel är: