Vi firade 25-årsjubileum

2019 var det 25 år sedan Cancer- och allergifonden grundades. För att fira detta bjöd vi in våra forskare och samarbetspartners till ett öppet hus för kunskapsutbyte och nätverkande.

Se vår film från dagen här:

Forskarföreläsningar

Vi har många framstående forskare i vårt nätverk som erhållit medel under de 25 år fonden verkat. Under dagen bjöd tre av dem på intressanta föreläsningar.

Ny behandling mot cancer: selen, ett gift som kan rädda liv

Selenföreningar har unika egenskaper vilka påverkar redoxmiljön inom och kring tumörcellerna. Målet med professor Mikael Björnstedts forskning är att med hjälp av nya, tidigare oprövade, föreningar påverka redoxmiljön och därigenom skada tumören med en annan strategi än de flesta konventionella läkemedlen.

Sambandet mellan tarmflora och allergier: hard facts eller fake news?

Varför utvecklar vissa allergier och andra inte? Det försöker professor Eva Sverremark Ekström vid Stockholms universitet att ta reda på. Hon studerar bland annat hur den tidiga tarmfloran formar kroppens immunsystem. Det finns flera faktorer som kan påverka risken att utveckla en allergi. Kroppens inre miljö driver immunsystemet och programmerar oss att bli toleranta eller intoleranta mot till exempel vissa födoämnen. Den yttre miljön spelar stor roll för hur tillvaron blir för de som är allergiska. Föroreningar, cigarettrök och starka parfymdofter kan göra vardagen besvärlig för allergiker. Samtidigt, i takt med förändrade levnadsvanor, förändras också exponeringen för mikrober. Det gör att immunsystemet kan ta en annan riktning.

Dags att göra en pudel angående allergivänliga hundar?

Docent Hans Grönlund är en framstående forskare inom området pälsdjursallergi. Forskningen är uttalat patientnära och har redan lett fram till produkter som kommer allergiker till del. Bland dessa produkter märks schampo som användas på pälsdjur i syfte att minska allergenexponeringen.

Hans har bland annat medverkat i Hundpodden vår bästa vän – här kan du lyssna på ett avsnitt med lyssnarfrågor.

Kuratorn gav röst till de sjuka och ekonomiskt utsatta

Under vårt Öppet hus var det mycket angeläget för oss att även lyfte fram de svårt sjuka som pga av långvarig sjukdom även fått stora ekonomiska bekymmer. Under 2019 har vi delat ut drygt en miljon kronor i bidrag till svårt sjuka som hamnat i en sådan omöjlig ekonomiskt situation så att de till exempel riskerar att förlora sina hyreskontrakt eller inte har råd att köpa näringsriktig mat.

Kuratorer är ofta ett stort stöd och bistår de svårt sjuka med bidragsansökningar till oss. En av dem är kurator Sonia Zayas-Deaguilar som var på plats för att belysa de utsattas situation. (Du kan läsa om några av våra bidragstagares historier här» )


Cancer- och allergifonden firar 25 år av envishet och framtidstro 1994 –2019

Cancer- och allergifonden grundades 1994 av Sören Gyvall och Lennart Sparell som delade visionen att skapa en friskare värld där cancer- och allergisjukdomar inte längre är samtidens besvär och gåtor. 2019 fyller fonden 25 år och har sedan starten bidragit med finansiering av hundratals forskningsprojekt och gett ekonomiskt stöd till flera tusen svårt sjuka.

– Ett kvarts sekel senare och efter mer än 300 miljoner utdelade kronor behövs vi tyvärr mer än någonsin. Men vi fortsätter att arbeta för att vi inte ska behövas, sa dåvarande verksamhetschef Katarina Krzyzinska.

Cancer- och allergifonden är den enda organisationen som både stöder cancer- och allergiforskning och samtidigt hjälper svårt sjuka redan idag. Verksamheten bygger på vetskapen att närmiljö och livsstil påverkar människans immunförsvar som i sin tur är gemensam nämnare för cancer- och allergisjukdomar.