Regeringen inkluderar pojkar i det allmänna vaccinationsprogrammet för HPV

Tina Danialis

HPV-vaccination för pojkar ingår i regeringens förslag till budget för 2020. Finansieringen av vaccinationerna föreslås ske via det generella statsbidraget med 56 miljoner kronor per år från och med 2020. Vaccinationerna bedöms kunna börja ske hösten 2020 och genom införandet beräknas ytterligare cirka 130 HPV-relaterade cancerfall kunna förebyggas årligen.

Cancer- och allergifonden stöder HPV forskning sedan många år

Cancer- och allergifonden stöder forskningen av humant papillomvirus och 2015 tilldelade vi professor Tina Dalianis fondens Miljömedicinska pris för hennes studier på humant papillomvirus och andra biomarkörer för individualiserad behandling av HPV.

”Fantastiskt” säger professor Tina Dalianis

Vi hörde av oss till Tina Dalianis för att få en kommentar om förslaget:

”Det var ett bra beslut, tycker vi som forskar med HPV orsakad svalgcancer (tonsill och tungbascancer). Att humant papillomvirus (HPV) orsakar livmoderhalscancer hos kvinnor har varit känt under en längre tid. Men i mer än ett decennium har man vetat att viruset även kan orsaka svalgcancer (tonsill- och tungbascancer). Av de totalt 350-400 svalgcancerfallen per år är över 70 procent HPV-positiva – och majoriteten drabbar män. Dessa tumörformer har ökat kraftigt sedan 1970-talet och fortsätter öka. Även om prognosen är relativt god så är behandlingen för dessa sjukdomar väldigt tuff och kan ibland ge men för livet. Dessutom kan HPV orsaka cancer i penis och ändtarmen hos män. Det är därför fantastiskt nu att även pojkar kommer erbjudas HPV vaccin.

Det kommer skydda dem mot att få HPV orsakad cancer och det kommer öka det allmänna skyddet för både flickor och pojkar mot HPV orsakad cancer. Enligt Folkhälsomyndigheten kommer vaccination av pojkar förebygga mellan 120-130 cancerfall per år. Men det kommer att ta några decennier innan man kommer se de stora vinsterna med vaccination mot HPV då det oftast tar 10-30 år innan cancer orsakad av HPV utvecklas. Under tiden måste vi fortsätta förbättra behandlingarna för de patienter som drabbas av HPV orsakad cancer idag. 

Inom området tonsill och tungbascancer försöker vi undersöka möjligheterna att vid diagnostillfället förutsäga vilka patienter som kommer svara bra på behandling och vilka som har en svårbehandlad cancer så att vi kan lindra behandling för vissa patienter och ge riktad terapi till de med mer svårbehandlad cancer.”