Selen – ett livsviktigt spårämne

Grundämnet Selen upptäcktes för 200 år sedan av den svenska kemisten Jöns Jacob Berzelius. Selen har stora likheter med svavel vilket gör att alla svavelinnehållande kemiska föreningar har motsvarigheter där selen finns istället för svavel. Detta har särskild betydelse i kroppen då selen finns i två väsentliga aminosyror, selenometionin och selenocystein. Den senare är väldigt väsentlig och ingår som en helt avgörande del i 25 enzymer i människokroppen. Flera av dessa enzymer har som funktion att försvara kroppen mot giftiga ämnen framförallt så kallade fria syreradikaler.

I Sverige och även i hela norra Europa är jorden extremt selenfattig vilket gör att vi som bor här har ett väldigt lågt intag av selen. Detta får som följd att de viktiga selenenzymerna inte har en maximal aktivitet. En svensk studie har visat att en låg selenhalt i blodet leder till ökad risk att dö i bl.a. hjärt-kärlsjukdom. Selenenzymerna skyddar oss inte enbart genom att själva oskadliggöra giftiga ämnen utan de aktiverar också andra antioxidanter. Ett viktigt exempel är selenenzymet Thioredoxin reduktas som aktiverar den kroppsegna antioxidanten Q10. En svensk studie publicerad 2013 visade att tillskott av selen och Q10 minskade hjärt-kärldödligheten med mer än 50 procent. Detta visar vikten av att höja selenstatus i Sverige för att maximal effekt av andra viktiga spårämnen och vitaminer skall uppnås.

Förutom de fysiologiska och preventiva funktionerna så har selen också en stor potential som läkemedel. Ett stort antal studier visar på högintressanta effekter av selen på cancerceller i laboratorieförsök. Selen har i dessa försök visats ha en tumörspecifik toxicitet och det särskilt mot tumörceller som är resistenta mot vanliga cellgifter. Den första så kallade fas 1 studien av selen på cancerpatienter har genomförts med stöd av Cancer- och allergifonden. Resultaten är lovande men ytterligare studier krävs innan selen skulle kunna etableras som en behandling.

Text: Professor Mikael Björnstedt, Institutionen för Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet.

Läs mer om Mikael Björnstedts selenforskning här. 

För dig som vill läsa mer finns följande selenstudier:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22626835
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26102212
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25984742
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26105108