Pycnogenol – ett mångsidigt ämne som används som kosttillskott

Pycnogenol har fem basmekanismer som gör att det är ett mycket effektivt och mångsidigt ämne:

  1. Stark antioxidant. Minskar mängden skadliga syreföreningar, bevarar kroppens vävnader och fördröjer åldrandet
  2. Anti-inflammatoriskt. Minskar produktion av inflammatoriska ämnen samt sänker kraftigt COX- och CRP-värden.
  3. Skyddar bindväven (kollagen) och återskapar dess elasticitet och tätar läckande kapillärer.
  4. Ökar kväveoxidproduktion och avslappnar kärlen, sänker blodtrycket och förebygger blodproppar.
  5. Hämmar alfa-glukosidas och därigenom förebygger omvandling av stärkelse till lättabsorberad form, dvs sänker blodsockret och dämpar dess svängningar.

Pycnogenol är anti-inflammatoriskt och hindrar utsöndring av histamin – ett kroppseget ämne som ger allergiska besvär tex hösnuva. Pycnogenol® minskar den oxidativa stressen och fördubblar mängden antioxidativa enzymer i våra celler. Den blockerar också proinflammatoriska molekyler och proteasenzymer som förstör lungvävnaden.

Pycnogenol skyddar hjärta och kärl mot stress och eliminerar farliga oxiderande ämnen. Den förbättrar blodcirkulationen, minskar blodtrycket, förhindrar att blodplättarna klumpar ihop sig och bidrar till att förebygga hjärtattack och stroke.

Pycnogenol, ett extrakt från  fransk strandtall, är naturens mest kraftfulla antioxidant med en unik flavonoid – komposition av procyanidiner, fenoliska fruktsyror, katekin och taxifolin. Pycnogenol var ursprungligen utvecklat som ett läkemedel och produceras nu under pharmaceutisk kvalitet.


Stöd miljörelaterad forskning och hjälpverksamhet!

Insamlingsstiftelsen Cancer- och allergifonden grundades i en stark övertygelse om att miljöfaktorer och livsstil är en starkt bidragande orsak till den alltmer tilltagande ökningen av allergi- och cancersjukdomar i vårt samhälle. Stiftelsen bedriver även hjälpverksamhet och stöder långvarigt och svårt cancer- och allergisjuka som ramlat igenom samhällets skyddsnät.

Var med du också!

♥ Bidra till en mänskligare värld och en friskare framtid! ♥

Swisha en gåva till 900 3609, eller på denna sida.