Forskning som testar nytt cellgift mot cancer

Selen är ett icke-metalliskt grundämne som flera organ (bland annat sköldkörteln) är beroende av. Det finns i naturen och i låga doser, via födan eller kosttillskott, fungerar selen som en antioxidant.

I riktigt höga doser däremot, fungerar selen som en spårbar pro-oxidant som kan orsaka ”oxidativ stress” och orsakar celldöd i elakartade tumörceller samt hämmar tumörcellers tillväxt. Kan selen utnyttjas som ett framgångsrikt cancerläkemedel? Detta forskar professor Mikael Björnstedt vid Karolinska institutet i Stockholm, kring.

Det finns stora mängder av tidigare forskning på bland annat odlade celler som visar att selen kan slå mot tumörceller, medan klinisk forskning på människor är någonting väldigt nytt. Detta är något som professor Mikael Björnstedt vid Karolinska institutet genomför. Och var först med!

Målet är att utveckla ett helt nytt behandlingskoncept och bota patienter som idag står utan möjlighet till behandling: att selen ska kunna användas i framtiden som behandling med färre biverkningar än cellgifter och mot olika typer av cancer.

Nu studerar Mikael Björnstedt cancer i lever och pankreas. Det är cancerformer med mycket dålig prognos. Dessa tumörformer är resistenta mot vanliga cellgifter och nya kostsamma så kallade målsökande läkemedel ger ingen eller endast en mycket begränsad effekt. Det är framförallt de tumörer som är resistenta mot vanliga cellgifter som är särskilt känsliga för selen.

Mikael Björnstedt har kommit långt med sina studier varför en implementering i sjukvården inte är väldigt långt borta förutsatt att de får resurser och kan genomföra sina studier.

Mikael Björnstedts forskningsprojekt är den första grupp som genomfört en så kallad fas-1 studie på patienter i kliniska studier (utöver studier i labb). Om behandlingarna med selen visar samma effektivitet som i de experimentella laboratoriemodellerna så innebär detta en mycket stor framgång för hela onkologin.

Att göra patientstudier på ett grundämne utan inblandning av läkemedelsbolag är kostsamt och vi är stolta att ha varit först med att stödja selen-forskningen ledd av professor Mikael Björnstedt vid Karolinska Institutet. Selen är billigt, har låg toxicitet och kan ges och distribueras på ett smidigt sätt. Selen ger inte heller någon negativ miljöpåverkan vilket kan ses med en lång rad läkemedel.

Läs en intervju med Mikael Björnstedt från februari 2022 om selen i Kurera: https://kurera.se/selen-stottar-skoldkorteln/

Var med och stöd ett helt nytt behandlingskoncept och bota en växande grupp patienter som idag står utan möjlighet till behandling! Varje krona räknas.