Forskare i fokus – doftöverkänslighet

Foto: pexels.com

Kemikalier och partiklar gör vardagen besvärlig för doftöverkänsliga.

Doftsättning i gallerior, parfymerade produkter och luftföroreningar är några exempel på vad som kan göra vardagen svår för doftöverkänsliga. Eva Millqvist berättar om sitt forskningsprojekt som nu är nära ett nytt läkemedel som kan hjälpa de drabbade. Kan en del av lösningen finnas i chili?

Eva Millqvist är professor vid Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar om Sensorisk hyperreaktivitet (SHR) eller doftöverkänslighet som bland annat orsakas av starka dofter från parfymerade produkter, blomdofter, luftföroreningar och cigarettrök. Dofterna triggar igång TRP-receptorerna i luftvägarna. Det framkallar symtom hos den drabbade som hosta, snuva, irritation och ibland en känsla av andnöd. Tillståndet blir aldrig livshotande, men besvären kan bli så allvarliga och påfrestande att det påverkar hela vardagen.

Professor Eva Millqvist, Foto: privat

– Vissa klarar av det genom att planera och undvika platser med doftande miljö. Andra blir helt isolerade, säger Eva Millqvist.

Kemikalier och partiklar orsakar besvär

En så kallad populationsundersökning visade att 6,3 procent av svenskarna är drabbade av SHR. 70 procent av de drabbade är kvinnor. Besvären börjar ofta i medelåldern. Vår närmiljö har stor betydelse när det gäller risken att få symptom. Sensorerna i luftvägarna fungerar som skyddsreflexer, men vid doftöverkänslighet har sensorerna en låg tröskel och reagerar mycket snabbare än nödvändigt.

Idag är det vanligt med kemikalier och partiklar som sprids genom doftsättning i det offentliga rummet. Detta medför ofta en stor oro för de drabbade vars enda lösning kan vara att helt undvika vissa offentliga platser.
– Miljön har en stor roll i detta. Parfymerade produkter och doftsättning av offentliga miljöer ökar. Det är en stor del av problemet, säger Eva Millqvist.

Chili fungerar som medicin

Eva Millqvist forskargrupp är nu nära ett läkemedel för personer med SHR. Ett sätt att lindra besvären, med inriktning på kronisk hosta, tycks nämligen finnas i capsaicin, det starka ämnet i chili. I länder där det av tradition äts mer kryddstark mat har människor hög tolerans mot starka smaker, men i Sverige använder vi relativt lite chili i maten och får därmed i oss lägre halter capsaicin och har därför lägre tolerans. Genom att tillföra kapslar med capsaicin dämpas känsligheten och risken att få en reaktion minskar.
– Vi har sett att vi kan reducera känsligheten i TRP-receptorerna genom att tillföra capsaicin, berättar Eva Millqvist.

Framgångarna forskargruppen gjort innebär att en stor grupp människor som tidigare inte haft någon effektiv behandling att tillgå, nu skulle kunna lindra sina besvär. Capsaicinet vänjer receptorerna och gör att människor gradvis får mindre besvär. Arbetet med att få capsaicinet godkänt som läkemedel är i gång, bland annat med en ny stor studie, men det väntas ta tid innan det kan vara ute på marknaden.

– Det känns jättespännande, jag hoppas att det i framtiden kommer finnas att tillgå som medicin till de drabbade, säger Eva Millqvist.

Projektet har även lett fram till ett test där patienten får inhalera capsaicin för att diagnostisera SHR. Testet visar i vilken utsträckning som luftvägarnas slemhinnor retas av capsaicinet. Cancer- och allergifonden har varit med och finansierat projektet från start.

– Stödet från fonden har varit helt avgörande för min forskning, berättar Eva Millqvist.

Var med och hjälp forskarna att göra nya framsteg! Stöd oss här.