”Fondmedel har varit oerhört viktigt för att jag ska kunna behandlas överhuvudtaget”

Marie har ända sedan hon var barn haft stora allergiska besvär. Besvären påverkar hela hennes vardag och begränsar henne i nästintill allt hon gör.

Ungefär 40 procent av befolkningen lider av någon form av allergi. Varje månad hjälper vi allergidrabbade vars tillvaro är väldigt begränsad. I nästan alla offentliga miljöer finns det partiklar, tobaksrök, pollen eller dofter som kan drabba en allergisk person svårt. Barn som lider av svåra allergier kan inte delta i aktiviteter utan att riskera att få en allergisk reaktion. Många allergiska reaktioner orsakas av kemikalier och ämnen i produkter som de flesta av oss använder dagligen.

Handlar om liv och död

För Marie är oron att drabbas av en allergisk reaktion ständigt närvarande. Eftersom Marie inte tål någon medicin, finns det inte heller någon hjälp för henne att få om hon skulle drabbas en svår allergisk chock. I värsta fall kan hon drabbas av en anafylaktisk chock som kan bli livshotande.

– För mig handlar det om liv och död. Får jag en anafylaktisk chock finns det inga läkemedel jag kan ta. När jag är ute är jag under ständig stress och är otroligt begränsad, jag är oftast bara hemma, säger Marie.

Starka dofter och cigarettrök är några exempel som gör vardagen svår för Marie. Hittills är det endast naturläkemedel och behandling hos kinesiolog som har gett lindrande effekt för hennes allergier. Men sådana behandlingar medför stora kostnader och omfattas inte av några subventioner.

– Jag har fått låna pengar av mina nära och ta lån för att ha råd med behandlingarna. Jag måste ta dem för att må bättre, jag har inget val. Att få fondmedel har varit oerhört viktigt för att jag ska kunna behandlas överhuvudtaget, berättar Marie.

Forskare vill hitta mekanismerna bakom allergi

Cancer- och allergifonden stödjer ett flertal forskningsprojekt som vill förstå mekanismerna bakom allergier men också hitta sätt som gör att färre personer drabbas och fler personer kan få effektiva behandlingar. Tack alla fina givare som gör det möjligt för oss att hjälpa de som drabbas av svår allergi och samtidigt stötta forskningen kring området!