Den tidiga tarmfloran

Eva Sverremark

Kan en viss tarmflora hjälpa oss från att utveckla allergier?

Varför utvecklar vissa allergier och andra inte? Det försöker Eva Sverremark Ekström, professor vid Stockholms universitet, ta reda på och hon studerar bland annat hur den tidiga tarmfloran formar kroppens immunsystem. 

Det finns många samverkande faktorer som spelar roll för om en allergi utvecklas eller inte. Tarmfloran är en del som Eva Sverremark Ekströms forskargrupp undersöker.  Projektet syftar till att ta reda på hur immunsystemet hos små barn programmeras och väljer olika inriktningar. Vidare undersöker forskargruppen vilken roll som tarmfloran har och vad det är som går fel när en allergi uppstår. När det gäller allergier är genetiken en stor faktor. Är båda föräldrarna allergiker löper deras barn större risk att bli allergisk. Ett fynd som forskargruppen gjort är att Laktobaciller tycks förebygga allergier, även hos de barn som har allergiska föräldrar. Laktobacillerna når små barn dels genom amning och har en lugnande effekt för immunsystemet och gör det mer motståndskraftigt. Ju fler Laktobaciller som finns i barnets sammansättning av baciller i tarmen, ju lägre risk är det alltså att barnet kommer att utveckla någon form av allergi.

– Det verkar som om Laktobacillkoloniseringen skapar en gynnsam immunologisk profil och därigenom minskar risken för allergier, säger Eva Sverremark Ekström.

Förändrade levnadsvanor

Det finns flera faktorer som kan påverka risken att utveckla en allergi. Kroppens inre miljö driver immunsystemet och programmerar oss att bli toleranta eller intoleranta mot till exempel vissa födoämnen. Den yttre miljön spelar stor roll för hur tillvaron blir för de som är allergiska. Föroreningar, cigarettrök och starka parfymdofter kan göra vardagen besvärlig för allergiker.  Samtidigt, i takt med förändrade levnadsvanor, förändras också exponeringen för mikrober.  Det gör att immunsystemet kan ta en annan riktning.

– I västvärlden har det lett till en ökning av allergier. Ju mer levnadsstilen liknar västvärldens sätt att leva, ju mer tycks risken att utveckla någon form av allergi öka, säger Eva Sverremark Ekström.

Samtidigt vill hon poängtera att hon är kritisk mot snabba lösningar som ska boosta vår tarmflora och kroppens immunsystem.

– Alla är olika. Det som är bra för dig behöver inte vara bra för någon annan. Tarmfloran är ett otroligt komplext samband mellan arv och miljö. Det vi har sett är att tarmfloran är en sak som påverkar vårt immunsystem, berättar Eva Sverremark Ekström.

Eva Sverremark Ekström tilldelades Cancer- och allergifondens Miljömedicinska pris år 2012. Tack vare våra givare kan vi både stödja allergiforskning som studerar mekanismerna bakom allergier och samtidigt ge allergiker hjälp med en effektiv behandling och en lättare vardag.