Tack Lennart!

Lennart Sparell, grundare av Insamlingsstiftelsen Cancer- och allergifonden tillsammans med Sören Gyvall, har avlidit i en ålder av 81 år. Han sörjs närmast av sina barn, barnbarn, systrar och måg.

Redan som barn väcktes Lennarts intresse för natur och miljö vilket återspeglades i hans studie och yrkesval. Särskilt Mikrobiologi, Biokemi och Toxikologi väckte hans intresse. Efter universitetsstudier i Uppsala fick Lennart tjänst som avdelningschef vid det nybildade Institutet för vatten och luftvårdsforskning, IVL. Detta var ett mycket krävande uppdrag och fokuserade initialt på att få bort de då vanligt förekommande kvicksilverorganiska bekämpningsmedlen. Arbetet bidrog bland annat till att kvicksilvret inom pappersindustrin försvann och senare även förbjöds.

Numera är det en självklarhet för alla att miljön påverkar vår hälsa. Lennart var pionjär i att se dessa samband och förde tidigt fram tesen att gifter i miljön utgör ett stort hot mot allt levande. Efter att själv diagnosticerats med cancer ville Lennart göra något för att hjälpa sjukdomsdrabbade, stötta forskningen och öka folkbildningen om miljörelaterade allergi- och cancersjukdomar. När han träffade entreprenören Sören Gyvall föddes iden att starta en insamlingsstiftelse för stöd till behövande samt forskning inom miljörelaterad cancer- och allergiforskning.

Stiftelsen Cancer- och allergifonden blev Lennarts livsverk och något som han själv var mycket stolt över. Stiftelsen har under de gångna 25 åren delat ut mer än en kvarts miljard kronor till forskning och hjälpt tusentals sjukdomsdrabbade som inte kan få tillräcklig hjälp av den begränsade gemensamma välfärden. Lennart lämnar ett stort tomrum efter sig men hans livsverk består och vi på Cancer- och allergifonden vårdar minnet av Lennart och gör allt för att hans livsverk skall leva vidare.