”Det är viktigt att ha en holistisk syn på läkande”

Rebecca var 23 år när hon fick sin bröstcancer-diagnos. Livet vändes upp och ner och hon trivdes inte med den vård hon fick. Rebecca kämpade sig igenom behandlingen men när hon 6 år senare fick det fruktade beskedet om återfall i sjukdomen var rädslan nästan övermäktig.

– Cancern var på väg tillbaka. Jag hade metastaser i lungsäcken bland annat. Det var såklart jättejobbigt. Jag var besviken på sjukvårdsapparaten kände mig totalt utlämnad till ett system som inte passade mig, berättar Rebecca.

Samtidigt som hon fick traditionell behandling med cellgifter började Rebecca själv att läsa på för att försöka bryta den onda cirkel hon kände att hon befann sig i.

– Jag kände att den traditionella vården inte räckte till, jag kämpade i ett system utan att se någon väg framåt. Jag började titta på integrativ vård med fokus på immunförsvaret, en typ av vård som inte erbjuds i Sverige.

Integrativ medicin är en benämning på när vetenskaplig medicin och offentlig vård använder andra typer av medicinska metoder. Vården förutsätter att hälsa och välbefinnande omfattar hela individen, inklusive biologiska, psykologiska, sociala och existentiella aspekter. Vid Karolinska institutet forskas bland annat på området vid Enheten för Integrativ vård.

– Även om det bedrivs forskning så erbjuds inte denna typ av vård i Sverige och jag hamnade till slut hos en onkolog i Tyskland. Plötsligt kändes allt rätt! Här blandas konventionell vård med en holistisk syn på kropp, själ och läkande. Jag blev sedd och förstådd och kunde börja min väg tillbaka.

Rebecca pluggar nu på Komvux och på sikt är målet är att utbilda sig till läkare.

– Äntligen har jag en framtidstro och ett tydligt mål. Efter min resa genom den svenska cancervården brinner jag för att bli läkare och kunna dela mina erfarenheter och hjälpa andra. Vi måste våga se alternativa vägar i vården, alla människor är unika och med ett holistiskt synsätt på vård och behandling skulle fler bli hjälpta, det är jag övertygad om, avslutar Rebecca.

(FOTO: personen på bilden är inte Rebecca)