”Man ska inte behöva välja mellan mat och medicin”

Cancer- och allergifonden hjälper varje år ett stort antal människor som har fått sin ekonomi raserad av sjukdom och som behöver ekonomiskt stöd för sin rehabilitering och väg tillbaka till livet. Vår medarbetare på kansliet, Pia Mattsson, möter i sitt arbete varje dag människor vars vardag är en kamp för att få livet att gå ihop.

– Det kan låta som ett tungt arbete, men det är det bästa arbete som jag någonsin har haft. Det kan låta paradoxalt, men att få chansen att hjälpa till och att få höra alla fantastiska livsöden är en stor förmån, berättar Pia som arbetat på Cancer- och allergifondens kansli i drygt två år. Dagligen tar hon emot samtal som har med fondens bidragsverksamhet till privatpersoner.

Kändes rätt från början

Pia har mångårig erfarenhet från en rad olika branscher och företag i olika administrativa roller. Innan hon kom till Cancer- och allergifonden inte speciellt stor kunskap om insamlingsbranschen.

– Det var såklart mycket som var nytt för mig, men jag kände att allt klaffade från start. Att känna sig nyttig på jobbet är viktigt och här är vi ett gäng som verkligen brinner för varandra och vår verksamhet. Det är inget vanligt jobb och det kan kanske låta som en kliché, men det är verkligen ett kall för oss.

För de privatpersoner som söker medel från Cancer- och allergifonden är Pia ofta ett stöd i processen.

– Många ringer och undrar över hur de ska gå till väga när dom ska söka, vad som gäller etcetera. Många gånger blir det ganska långa samtal, de har behov av att få prata om sin sjukdom och sin livssituation och vi lyssnar gärna och låter det ta tid. Vi ser det som en viktig del i vår verksamhet.

En verklighet få känner till

När Pia berättar om Cancer- och allergifondens verksamhet för sina vänner är det många som reagerar på att människor som drabbats av sjukdom många gånger inte har råd med sina mediciner eller rehabilitering.

– De allra flesta av oss tror nog att samhället tar hand om våra sjuka fullt ut, men det är inte hela sanningen. Jag möter ofta människor som faktiskt tvingas att välja mellan att hämta ut sina mediciner och att köpa mat. Så ska det ju inte få vara, men det är tyvärr dagens sanning. Många har det oerhört tufft.

Hjälpa så många som möjligt

För Cancer- och allergifonden handlar det om att samla in så mycket pengar som möjligt – för att kunna hjälpa så många som möjligt.

– I grunden är det ju allt för oss, att kunna hjälpa så många som det bara går. Ju fler som känner till hur svårt många sjuka har det, desto större tror jag att deras vilja att hjälpa är. Kombinationen av svår sjukdom och ekonomisk utsatthet är nog bland det värsta som kan drabba en människa, säger Pia.

Livsöden alla borde ta del av

För egen del tycker Pia att arbetet på Cancer- och allergifonden påverkat hela hennes liv.

– Jag har fått en annan ödmjukhet, min egen värld har öppnats på helt annat sätt. Jag skulle önska att alla fick chansen att lyssna till dessa livsöden och ställa det i relation till sina egna liv och hur de har det själva. Då skull nog ännu fler vilja bidra, och vi skulle kunna hjälpa fler. Behovet är enormt.