Sensorisk hyperreaktivitet (SHR) Överkänslighet i luftvägarna för dofter och kemikalier

Docent Eva Millqvist

 

♦ Drygt 6 % av den vuxna, svenska befolkningen har luftvägsöver-känslighet mot dofter och kemikalier.

♦ Diagnosen ställs med hjälp av ett så kallat Capsaicintest som är ett inandningstest som framkallar hosta. Läs mer här» 

Docent Eva Millqvist vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, leder projektet.

  Stöd forskningen här!

Sammanfattning

Användningen av parfymerade och doftsatta kemiska produkter ökar för varje år. Doftsättning av inomhusluften blir allt vanligare. Ofta söker patienter sjukvård på grund av luftvägsbesvär utlösta av dofter och andra kemiska ämnen. De vanligaste symptomen är snuva, nästäppa, ögonirritation, hosta och andnöd. Ibland finns också problem med huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående. Patienterna kan också försämras av kyla och fysisk ansträngning. Symptomen misstolkas ofta som allergi eller astma men allergitester är negativa och vanlig allergi- och astmamedicin ger dålig hjälp.

Projektbeskrivning

Nervsystemet och olika reflexer bildar ett genetiskt system, skapat för att fungera i balans med omgivningen men överreagerar vid viss påverkan. Vi reagerar normalt med skyddsreflexer på farliga faktorer i vår omgivning. Ett exempel är blinkreflexen. Ammoniak är en av de kemikalier vars ångor möts av reaktioner från luftvägarnas slemhinnor.

Det rör sig om reflexer som i vanliga fall är nyttiga och skyddar oss från farlig påverkan. I oturliga fall blir sådana reflexer för starka. Då kan till och med parfym, avsedd att behaga och attrahera, få motsatt verkan och i stället irritera och distansera. De svårast drabbade flyr fältet och vågar sig i värsta fall knappast ut i vanligt socialt liv. Rädslan att möta dessa dofter kan vara för stor.

Det är frågan om sensorisk hyperreaktivitet. Det är vårt ganska okända ”sjätte sinne”, det kemiska sinnet som överreagerar hos personer med luftvägsöverkänslighet mot dofter och luftburna partiklar från kemikalier.

Docent Eva Millqvist vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har de senaste 15 åren ägnat sig åt forskning rörande luftvägsöverkänslighet mot dofter och kemikalier. Hennes forskningsgrupp har utarbetat ett på flera sjukhus använt hosttest – Capsaicintestet – för att ställa diagnosen sensorisk hyperreaktivitet (SHR).

Capsaicin är den heta ingrediensen i spansk peppar (chilli) som får det att brännas i munnen då vi äter stark kryddad mat. Capsaicin lämpar sig utmärkt för test av kemiskt-sensorisk hyperreaktivitet.

En stor befolkningsstudie (epidemiologisk) visar att 6,3 % av den vuxna, svenska befolkningen lider av SHR. Med hjälp av avancerad apparatur, bekostad av Cancer- och Allergifonden har man visat att de signaler som skickas till hjärnan av doftande ämnen har ett annat mönster vid SHR. Flera studier inom detta område är pågående.

Tolkningen av forskningsresultaten hittills är att vissa grupper av nervreceptorer i luftvägsslemhinnorna är överaktiva vid SHR. Att analysera sådana receptorer i prover från patienter med SHR är ett kommande mål i ett projekt som sker i samarbete med forskare vid Institutionen för laboratoriemedicin vid Universitetssjukhuset i Lund. Detta projekt stöds av Cancer- och Allergifonden. På sikt kan förhoppningsvis mediciner som blockerar överaktiva receptorer utprovas.

Forskargruppen vill också verka för att kartlägga användningen av parfymerade produkter samt för att genomföra riktlinjer för sådan användning i hälso- och sjukvården.

Projektdata

  • Cancer- och Allergifonden stödjer projektet sedan: 2002
  • Framtid: Mycket lovande. Intensivt skede under de närmaste åren.

Stöd forskningen här!