”Det är viktigt att ha en holistisk syn på läkande”