“Tack för att ni gjorde det lite lättare”

Kvinna med vit hår som tittar ner.
Foto från Unsplash av Otacilio Maia

“Elsa” är en av alla de som kunnat hjälpa med stöd till de merkostnader som cancern orsakat. Här är hennes berättelse.

“I slutet på juli hittade de en tumör i min lunga och metastaserade lymfkörtlar på luftstrupen. Det blev behandling direkt med cellgifter och strålning. Är nu uppe i fyra cellgiftsbehandlingar och 34 strålningstillfällen.

Min ekonomi är redan tuff då jag är pensionär med minsta beloppet. Jag har varit sjukskriven sedan 1975 på grund av ångest och social fobi. Cancerbehandlingen hade jag inte klarat av utan ledsagning och merkostnadsbidrag. Min kurator på onkologen visade mig denna fond att söka. Bidraget gjorde att jag kunde utföra resor och behandling utan att bli knäckt.

Behandlingen har gått som läkaren förväntade sig, förutom att jag även fick en propp i lungan.

Måendet går upp och ner, rädslan för att lungcancern ska sprida sig till hjärnan finns där mer eller mindre hela tiden. Tack till Cancer- och allergifonden för att ni gjorde min “resa” lättare.”

/”Elsa”

Elsa heter egentligen något annat och vill vara anonym. Många av våra bidragstagare upplever det förknippat med skam att inte ha råd.