Chilifrukter som botemedel mot hosta

Runt foto på Eva Millqvist på grön bakgrund med texten Eva Millqvist, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Eva Millqvist är professor och överläkare vid avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vid Göteborgs universitet. Hon forskar på hosta som ofta kopplas till icke allergisk överkänslighet – så kallad sensorisk hyperreaktivitet och man inte hittar någon annan bakomliggande medicinsk förklaring. Hosta är den vanligaste orsaken till att man söker läkarvård i västvärlden. Det kallas kronisk hosta när någon hostat mer än två månader.

Hostan är en skyddsmekanism – den renar från slem och tar bort oönskade virus och bakterier, ofta är infektion den vanligaste orsaken till hosta men man måste utesluta bakomliggande allvarlig sjukdom. Men den påverkar livskvaliteten om den blir kronisk då det är störande både för den som hostar och andra runtomkring, till exempel anhöriga och arbetskamrater. Dessutom stör hostan sömnen, kan ge svårighet att prata samt urininkontinens (drabbar ofta kvinnor).

Man kan inte vänja bort hostretbarhet och överkänslighet genom att utsätta sig för retande dofter. Man kan däremot utveckla en strategi för att undvika doftande miljöer och ämnen, till exempel gå ur hissen och ta nästa. Som pensionär kan man välja miljöer i högre grad än yngre”, säger Eva Millqvist.

Idén till Eva Millqvists forskning på behandling började när hon uppmärksammade att flera av hennes patienter som kom från Mexico, Thailand och delar av Kina, sa att när de åkte till sitt hemland med en traditionellt starkt kryddad, ”het” mat, så försvann hostan men när de kom tillbaka till Sverige och åt svensk husmanskost så kom den tillbaka. Hon forskar nu på capsaicin, det heta i chilifrukter, och tar fram ett läkemedel som kan användas mot kronisk hosta kopplad till överretbara slemhinnor och sensorisk hyperreaktivitet. När man andas in capsaicin så börjar man hosta, men det kan alltså också användas för motsatt effekt: att minska hosta genom att dagligen äta en liten mängd capsaicin och nedreglera överretbarheten (”vänja sig”).

Nu har Eva Millqvist kommit så långt att hon har utvecklat ett ekologiskt och naturbaserat läkemedel. Som en del i detta har hon genomfört en patientstudie där hon mätt hostningar och tagit in patienternas subjektiva upplevelse. Preliminära resultat i studien är att många upplevde att hostan och halsirritation blivit bättre. Det gav även en förbättring på urin-inkontinens som många kvinnor med kronisk hosta lider av. Många patienter ville fortsätta med preparatet även efter studiens slut.

Eva Millqvist har varit drivande i att Socialstyrelsen inkluderade kronisk hosta i sitt ICD10-register 2023, vilket är positivt för alla som är drabbade när de till exempel har kontakt med Försäkringskassan eller arbetsförmedlingen.

Nu är fokus på att få läkemedlet ut på marknaden för att nå patienterna. Eva Millqvist har fått stöd av Cancer- och allergifonden för sin forskning under lång tid. 2006 tilldelades hon vårt Miljömedicinska pris. Liksom många andra forskare som Cancer- och allergifonden stöttat under en längre tid, lyfter Eva Millqvist upp stiftelsens ena grundare: Lennart Sparell som en viktig person.

Foto på Emilie Bravo till vänster och Eva Millqvist till höger.

”Stödet från Cancer- och allergifonden har varit helt avgörande för min forskning”, säger Eva Millqvist.

Foto: Emilie Bravo, generalsekreterare för Cancer- och allergifonden och Eva Millqvist.