Varför är selen så viktigt?

Selen är ett grundämne som finns i jorden och därmed kommer till oss via kosten. Som näringsämne i kroppen bidrar selen bland annat till funktionen av immunsystemet och normal sköldkörtelfunktion. Selen är en viktig antioxidant och finns som en helt väsentlig del i flera selenproteiner av vilka flera skyddar kroppen mot fria radikaler. En stor del av selenet i blodet finns bundet i selenoproteinet P (SEPP1) vars funktion inte är helt kartlagd men anses vara väsentligt för transport av selen till kroppens olika organ.

Det är viktigt att äta en balanserad och varierad kost för att få i sig alla viktiga näringsämnen, inklusive selen. I norra Europa får vi ett lågt intag av selen via kosten, på grund av att jordbruksmarken har låga selenhalter (i Finland tillsattes selen till gödsel inom jordbruket under många år. Exempel på selenrik mat är fisk, nötter, inälvsmat, mjölk, ost och ägg.

Vuxna i Sverige får i sig cirka 40-50 mikrogram selen per dag. För att uppnå Livsmedelsverkets angivelse för tillräckligt dagligt intag* av selen (75 mikrogram per dag för kvinnor och 90 mikrogram per dag för män) kan man tillföra selen som ett kosttillskott för att komplettera den dagliga kosten.

Selenbrist

Brist på selen i kroppen kan i allvarliga fall leda till hjärtmuskelförändringar. Det finns studier som indikerar att en brist på selen i kroppen kan leda till ökad risk för vissa cancerformer.

För mycket selen

Dagsintaget bör inte överskrida 255 mikrogram enligt Livsmedelsverket. Högre än så kan påverka mag- och tarmkanalen samt försämra tillväxt av hår och naglar.

Forskning på selen med stöd av Cancer- och allergifonden

I höga doser fungerar selen som pro-oxidant. Det kan skapa ”oxidativ stress” som leder till celldöd i elakartade tumörceller samt hämmar tumörcellers tillväxt.

Forskaren Mikael Björnstedt vid Karolinska institutet i Stockholm har under många år med stöd från Cancer- och allergifonden undersökt om selen kan användas som ett cancerläkemedel. Målet är att utveckla en helt ny behandlingsmetod för att bota patienter som idag står utan möjlighet till behandling. Han strävar efter att selen i framtiden ska kunna användas för att behandla olika typer av cancer med färre biverkningar än traditionella cellgifter. Som ett naturligt grundämne är selen dessutom en kostnadseffektiv substans som inte ger upphov till någon negativ miljöpåverkan och har låg toxicitet. 

Mikael Björnstedt

Tidigare forskning har visat att selen kan slå mot tumörceller. Men det som Mikael Björnstedts forskargrupp gör är banbrytande – de genomför klinisk forskning på verkliga patienter, något som är nytt inom området och de är först med.

De kombinerar laboratoriestudier där de utför behandling på borttagna tumörer, med en fas-1 studie där de använder högkoncentrerade doser på patienter med avancerad cancer i resistenta behandlingsrefraktära cancrar bla i bukspottkörteln och levern.

De initiala resultaten är lovande, och forskningen kommer att fortsätta med några justeringar baserat från deras observationer. Till exempel kommer de att omvärdera doseringsschemat genom att fokusera på en dos istället för tre under tre veckor, då de inte ser några förbättringar vecka två och tre i nuvarande forskningsprojekt.

Källor: Livsmedelsverket och Mikael Björnstedt

*Livsmedelsverket kallar det tillräckligt dagligt intag och inte rekommenderat dagligt intag.