Världsdagen för social rättvisa 20 februari 2020

Vad betyder social rättvisa?

Social rättvisa finns i ett jämlikt samhälle där alla har samma förutsättningar, möjligheter och rättigheter oberoende av inkomst, bakgrund, etnicitet, sexuell läggning, kön eller liknande.  Vi på Cancer- och allergifonden engagerar oss starkt för alla människors rätt att få vård för sin sjukdom, oberoende av sin personliga ekonomi och situation.

Dessvärre kan det fortfarande vara dyrt att vara sjuk i Sverige. För våra bidragstagare innebär sjukdomen ofta en ekonomisk kris, som har sin grund i långa sjukskrivningar, många mediciner och läkarbesök. Vissa blir utförsäkrade och andra är äldre med små pensioner som inte räcker långt. Det kan till och med gå så långt att den som är svårt sjuk tvingas välja mellan bra och näringsrik mat och nödvändig vård.

Idag är det Världsdagen för social rättvisa, ett initiativ framtaget av FN. Social rättvisa ligger oss varmt om hjärtat och vi vill därför uppmärksamma den här dagen lite extra. Ett av våra viktigaste uppdrag på Cancer- och allergifonden är att stötta svårt sjuka som även råkat hamna i utsatt ekonomisk situation. Vi ger stöd i form av bidrag som t ex täcker ett högkostnadskort. Och vi har framförallt våra månadsgivare att tacka för den möjligheten. Bli månadsgivare du också och hjälp en medmänniska som är svårt sjuk.

För 50 kronor i månaden under ett år hjälper du en svårt sjuk person med sjukhusvistelse i sex dagar.
 

Eller swisha en engångsgåva till 900 36 09

Du kan också starta en insamling på Facebook»

Varmt tack för att du gör världen medmänskligare och varmare