Cancer och allergi, finns det ett samband?

En gemensam nämnare mellan cancer och allergi är immunförsvaret, vår kropps självförsvarssystem. Immunförsvaret består av många olika slag av specialceller som skyddar oss från sjukdomar genom att bekämpa angripare, t ex bakterier och parasiter.

När det gäller allergi blir immunförsvaret överkänsligt för något visst ämne, t ex björkpollen, och immunförsvarets celler överreagerar på ämnet, vilket orsakar en inflammation och allergiska symptom.

När det gäller cancer reagerar ofta immunförsvaret inte tillräckligt starkt. När allt kommer omkring, cancerceller är ingenting annat än normala celler med skadat DNA som inte följer friska cellers livsförlopp (vägrar att dö). Detta gör att immunförsvaret normalt inte angriper cancerceller då de för immunförsvaret uppträder som vanliga kroppsceller i motsats till angripare som bakterier eller parasiter.

Immunterapi: stärkt immunförsvar mot allergi och cancer

Immunterapi för allergiker syftar till att dämpa överaktiva immunceller, medan immunterapi för cancerpatienter syftar till att väcka upp sovande immunceller för att få dem att agera.

Det verkar som att immunförsvaret behöver hjälp utifrån för att bli bättre på att veta vad det skall attackera och vad det inte skall attackera. Kanske en dag forskningen har knäckt koden för immunförsvaret så att sjukdomar som allergi och cancer är ett minne blott.

Immunterapi för allergidrabbade ges vanligtvis genom behandling med allergen som förorsakar allergisjukdomen. Allergenen tas genom injektion och mängden ökas gradvis över en lång tidsperiod. Immunterapi hjälper immunförsvaret att bygga upp en tolerans mot allergenet så att immuncellerna inte överreagerar när de blir exponerade för allergenet, t ex björkpollen.

Immunterapi för cancerpatienter har ett helt annat mål, faktum är att effekten nästan är den motsatta. Målet för cancer – immunterapi är att på något sätt hitta cancercellerna så att immunförsvaret kan attackera dem.

Närmiljö: skadliga ämnen som förorsakar allergi och cancer

Förutom immunförsvaret finns en annan viktig koppling mellan cancer- och allergisjukdomar som direkt påverkar våra kroppars självförsvarssystem: vår närmiljö. Här finns både allergener som förorsakar allergisjukdomar samt carcinogena ämnen som förorsakar cancersjukdomar.

Allergena ämnen: Vilka är de och hur kan du undvika dem?

Allergener är ämnen från mat, växter eller djur som orsakar överkänslighet i immuncellerna och därmed inflammation.

Allergiska symptom uppenbaras först efter man uppnått en viss mängd av den totala allergena belastningen. För att enklare illustrera detta kan man tänka på immunsystemet som på ett glas. Varje gång du exponerar dig för allergener ökar det totala innehållet i glaset, men du känner inte av några symptom förrän glaset är fullt och rinner över.

En blandning av olika slags allergener kan fylla upp glaset och därmed orsaka inflammation. Om du till exempel är allergisk mot pollen och aningen känslig mot damm, kan ditt glas fyllas och orsaka allergisymptom i frånvaro av pollen men pga. av damm.

Carcinogena ämnen: Vilka är de och hur kan du undvika dem?

Kom ihåg att cancerceller är helt enkelt vanliga celler med ett skadat DNA. Ett carcinogent ämne är någonting som skadar cellens DNA och därmed kan förorsaka cancer. Vissa naturliga ”ämnen” kan vara carcinogena t.ex. UV-strålning i solljus och gamma-strålning. Vissa virus som Hepatit B och mänskliga HPV- virus har också visat sig kunna förorsaka cancer.

Tillverkade carcinogena ämnen inkluderar olika former av luftföroreningar som tobaksrök och vissa kemiska gaser. Du kan minska cancerrisken genom att skydda dina lungor från carcinogena ämnen.

Förmodligen har du carcinogena ämnen även i din deodorant. Aluminiumbaserade aktiva produkter i din deodorant kan överföra östrogen till kroppen och därmed öka cancerrisken. En livslång exponering av östrogen är en riskfaktor starkt kopplad till bröstcancer. I dag finns deodoranter som inte innehåller carcinogena ämnen eller andra gifter och som rekommenderas av experter.

Andra tillverkade carcinogena ämnen som kan förorsaka cancer är t. ex. formaldehyd och vinylklorid. Bisphenol A (BPA), som i stor utsträckning används i plastprodukter, kopplas ihop med cancerrisk och nedsatt reproduktionsförmåga. BPA upptas av råvaror och halvfabrikat av mat som förvaras i plastförpackningar.

Du kan minska risken för cancer genom att aktivt välja en hälsosam livsstil. Medicinska experter tror att nära 70% av alla cancerfall beror på närmiljö och livsstil, alltså relaterade till rökning, övervikt, ohälsosam mat, alkohol samt för mycket stillasittande och skulle därmed kunna undvikas. Cancer- och allergier är båda samtidens sjukdomar som fortfarande ökar, men du kan behålla din hälsa genom att ta hand om dig själv, bygga upp ditt immunförsvar genom hälsosam mat och motion och undvika ohälsosamma ämnen i din omgivning.