Gamma Delta T-cellers roll vid cancer och cancerbehandling

Två händer som håller i en rund plastburk med test i

Projekt: Gamma Delta T-cellers roll vid cancer och cancerbehandling

Forskare: Michael Uhlin, professor

Forskningsinstitut: Karolinska Institutet

Anslag: 2023

γδ T-celler är en ovanlig immuncellstyp som är viktig för att skydda oss från virus, bakterier och tumörceller. Vi vill studera γδ T-celler på ett utförligt sätt i två typer av cancerformer där dessa celler visat sig ha en betydande roll. Dels i olika typer av leukemi, där patienter kan genomgå hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) som en behandlingsform. Vi avser att studera γδ Tcellers påverkan hos dessa patienter och om subtyper eller olika så kallade kloner av denna immuncell bidrar till att förgöra cancercellerna och därmed hålla patienten frisk.

Vi har även utvecklat en ny typ av läkemedel, bispecifika antikroppar. De fungerar genom att binda samman γδ T-celler och tumörceller vilket leder till ökad tumörbekämpning. Vi vill undersöka effektiviteten hos dessa bispecifika antikroppar som en ny immunterapi med förhoppningen att minska komplikationer hos leukemipatienter efter HSCT.

Den andra typen av cancer som vi vill studera är äggstockscancer. I våra tidigare studier har vi funnit ett samband mellan γδ T-celler och överlevnaden av patienter med denna cancertyp. Vi vill kartlägga γδ T-cellerna och undersöka hur deras tumörbekämpande egenskaper kan förstärkas och nyttjas för framtida terapeutisk behandling.

Vi har en etablerad logistik för insamling av prover från båda dessa patientgrupper och vi kommer att studera γδ T-celler både från blod och tumörmiljöer med många olika metoder samt följa upp resultaten med kliniska parametrar såsom överlevnad.

De använda metoderna kommer att bidra till allt från kartläggning av γδ T-cellernas ytproteiner, produktion av viktiga faktorer, identifiering av tumörreaktiva kloner och sätt att öka tumörbekämpningen. Resultaten från den föreslagna forskningsbeskrivningen kommer att bidra med ny viktig kunskap samt möjligheten att presentera immunterapeutiska åtgärder med γδ T-celler i fokus för olika cancertyper.

Läs mer om Karolinska Institutet på deras webbplats