Nya krav och blanketter för ansökan om ekonomiskt bidrag för sjukdomsdrabbade

I höst inför Cancer- och allergifonden nya krav vad gäller den ekonomiska situationen för personer som är sjukdomsdrabbade och ansöker om ekonomiskt bidrag från stiftelsen. De nya kraven träder i kraft från och med den 1 oktober 2022.

I juni 2021 blev Cancer- och allergifonden godkända av Skatteverket som gåvomottagare för skattereducerade gåvor. För att även gåvor på minst 200 kronor som stiftelsen tar emot från privatpersoner ska kunna användas för att hjälpa utsatta och sjukdomsdrabbade medmänniskor behöver vi justera våra krav för ansökan så att de följer Skatteverkets riktlinjer för när man anses vara ekonomiskt behövande.

I korthet innebär de nya kraven att:

  • Vi i vår bedömning av den sökandens ekonomiska situation behöver titta på hela hushållets ekonomi, och kommer därmed begära in uppgifter för alla personer i hushållet. Detta gäller även när en vårdnadshavare ansöker om bidrag för sitt minderåriga barn.
  • Maxgränsen för tillåten inkomst ändras. För ensamhushåll gäller max fyra prisbasbelopp, vilket för 2022 motsvarar 193 200 kronor. För samboende/gifta gäller max fem prisbasbelopp, vilket för 2022 motsvarar 241 500 kronor. För varje ytterligare person i hushållet (barn eller vuxen) ökas maxgränsen med ett prisbasbelopp (48 300 kronor för 2022).
  • En förmögenhet motsvarande ett prisbasbelopp per person i hushållet tillåts.
  • Vi kommer att begära in mer uppgifter och underlag gällande hushållets ekonomi än i dag, till exempel uppgifter om lån och skulder, sjukskrivning och eventuell utmätning. Detta för att vi ska kunna göra en bättre och mer rättvis helhetsbedömning av den ekonomiska situationen.

Som en följd av den ekonomiska utvecklingen med ökande priser på flera områden, ser vi också större behov av hjälp hos många av de personer som ansöker om bidrag hos oss. Ett arbete pågår därför med att se över maxbeloppet för hur mycket stiftelsen kan bevilja en person i ekonomiskt bidrag. Maxbeloppet ligger i dag på 10 000 kronor totalt till en och samma person under en 10-årsperiod. (Undantag kan göras för recidiv, det vill säga återfall, av sjukdom och nya sjukdomsdiagnoser.) Det nya maxbeloppet är ännu inte fastställt, men det kommer att höjas och börja gälla efter årsskiftet.


» Här är de nya blanketterna samt mer information