Beviljade bidrag till behövande

Idag hade vi årets första bedömningsmöte. Och som vi har längtat efter att få komma igång med den välbehövliga bidragsverksamheten till sjuka och utsatta medmänniskor igen.

Vi ger som bekant stöd, dels till vetenskaplig cancer- och allergiforskning, dels till svårt sjuka och utsatta medmänniskor. Människor som under långvarig sjukdom fått sin ekonomi raserad, som är i oerhört stort behov av stöd på väg i tillfrisknande eller under sina sista månader i livet.

Idag behandlade vi åtta ansökningar, varav sex kunde beviljas bidrag. Bidragen fördelades mellan sökande med cancerdiagnos i åldrarna 52 – 70 år , och avser främst bidrag till högkostnadskort.

Det känns angeläget att vi, tack vare våra givare, kan fortsätta att bevilja bidrag till personer som verkligen behöver det. Men det är också tungt att ta del av alla allvarliga diagnoser och svåra livssituationer i ansökningarna. Våra bidragstagare befinner sig i ett väldigt utsatt läge, något som förskonade medmänniskor kan ha svårt att sätta sig in i, och förstå vidden av.

Vi får ibland höra att samhället redan tar hand om alla som är svårt sjuka, att våra bidrag inte behövs. Men så är det tyvärr inte. Hur konstigt det än låter faller många av våra bidragstagare rakt genom samhällets skyddsnät. Och ofta på grund av långvarig och svår sjukdom som ställt livet upp och ned. Ibland drabbas en äldre vars blygsamma pension snabbt äts upp av kostnader för sjukresor, mediciner, näringsdrycker och läkarbesök. Ibland handlar det om en person mitt i livet som blivit utförsäkrad, och som omöjligt kan stå till arbetsmarknadens förfogande med tanke på pågående sjukdomstillstånd. Och plötsligt kan hyreskontraktet vara i fara på grund av en kraftigt förändrad ekonomisk situation, mitt under pågående cancerbehandlingar.

Det är inte svårt att förklara hur mycket en gåva från dig kan betyda i det här sammanhanget.
Så här säger en av våra bidragstagare, Kerstin:

“Stödet från Cancer- och allergifonden var fantastiskt att få. Och till er som skänker pengar och gör det möjligt för mig och andra sjuka att få bidrag vill jag säga: Ni är gudomliga! Det är gudomligt med människor som skänker. Ni hjälper jättemycket.”

Ta del av några av våra bidragstagares historier här»

Varmt tack till dig som gör det möjligt för oss att fortsätta ge bidrag som gör så stor skillnad i en medmänniskas liv, här och nu. Tack för att du hjälper den som inte orkar ropa högt på hjälp, men som är i oerhört stort behov av stöd.

Här kan du skänka en gåva»