Cytostatika-fri precisionsterapi

foto på stetoskop

Projekt: Precisionsbehandling vid lymfoida tumörer: från nya targets och drogutveckling, via translationella kliniska studier, till real-world analyser

Forskare: Anders Österborg, professor

Forskningsinstitut: Karolinska Institutet

Anslag: 2023

Trots nya precisionsmediciner mot framför allt åldersleukemi (KLL) uppstår resistens och sjukdomsprogress. Vår grupp utvecklar cytostatika-fri precisionsterapi med ett flertal delprojekt utifrån fyra utgångspunkter:

  • Nya målstrukturer och sätt angripa tumören via helt nya mediciner som påverkar tumörens mikromiljö.
  • Behandlingsstudier av patienter med nya precisionsläkemedel, delvis i helt egna akademiska studier där effekter i tumörens mikromiljö studeras liksom hur tumörens biologi förändras över tid.
  • Så kallade real-world analyser av effekt/säkerhet för nya precisionsmediciner när de når breda grupper patienter i rutinsjukvård.
  • Infektioner vid KLL, framför allt Covid-19: hur går det för KLL patienter med de nya virusvarianterna? Hur ser immuniteten ut? Kan vaccin-svaret förbättras?

Läs mer om Karolinska Institutet på deras webbplats