Kompass

Styrelseledamöterna i Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden är invalda för att med sina enskilda professionella bakgrunder, kvalifikationer och erfarenheter utveckla och driva organisationens ändamålsarbete framåt.

Katarina Krzyzinska – Verksamhetschef
Tel. 076-8470700
Verksamhetschef sedan 3 februari 2019.
20 års erfarenhet inom insamlingsbranschen på ledande positioner och med internationella examen inom ledarskap och management. Tidigare bl.a. administrativ chef på Naturskyddsföreningen, insamlings- och medlemsansvarig på BRIS, CRM projektledare på Hjärnfonden.
Stort intresse för samhällsfrågor, friluftsliv och resor.

Dan Haneklint – Styrelseordförande
Tel. 070-8151243
Entreprenör och konsult med bred kompetens och mångårig erfarenhet inom marknadsföring, kommunikation och insamling.

Mikael Björnstedt – Ledamot och Vetenskaplig sekreterare
Professor och överläkare för patologiavdelningen vid Karolinska Institutet i Stockholm. Många års erfarenhet inom främst cancerområdet som både forskare och läkare.

Jörgen Borgsved – Ledamot
Verksamhetschef för Stiftelsen mellan 2008-2014 med fortsatt operativt engagemang på deltid. Tidigare verksam inom olika branscher med huvudinriktning projektledning, management och företagsekonomi.

Anneli Uhlin – Ledamot
Verksamhetschef mellan 2015-2018. Yrkesbakgrund inom ekonomi och insamling. Tidigare även aktiv inom livsstil, miljö och hälsa.


Verksamhetschefens årslön 2019: 624 Tkr