Styrelseledamöterna i Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden är invalda för att med sina enskilda professionella bakgrunder, kvalifikationer och erfarenheter utveckla och driva organisationens ändamålsarbete framåt.

 

Emilie Bravo – Generalsekreterare
Tel. 076-8470700
Generalsekreterare sedan 15 februari 2021.
Emilie började sin karriär på Sveriges Television, arbetade därefter som kommunikationskonsult på webb- och reklambyrå och senare som digitalt innehållsansvarig på Svenska Postkodlotteriet. Hon har en filosofie kandidatexamen i data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet och en journalistutbildning från Poppius Journalistskola. Emilie kommer närmast från en tjänst som kommunikationsstrateg för Allmänna arvsfonden.

Dan Haneklint – Styrelseordförande
Tel. 070-8151243
Entreprenör och konsult med bred kompetens och mångårig erfarenhet inom marknadsföring, kommunikation och insamling.

Mikael Björnstedt – Ledamot och Vetenskaplig sekreterare
Professor och överläkare för patologiavdelningen vid Karolinska Institutet i Stockholm. Många års erfarenhet inom främst cancerområdet som både forskare och läkare.

Jörgen Borgsved – Ledamot
Verksamhetschef för Stiftelsen mellan 2008-2014 med fortsatt operativt engagemang på deltid. Tidigare verksam inom olika branscher med huvudinriktning projektledning, management och företagsekonomi.

Anneli Uhlin – Ledamot
Verksamhetschef mellan 2015-2018. Yrkesbakgrund inom ekonomi och insamling. Tidigare även aktiv inom livsstil, miljö och hälsa.


Generalsekreterarens månadslön under 2022: 54 500 kronor

Här kan du läsa vår policy för tillsättning och entledigande av styrelseledamöter.