Cancer drabbar allt fler i Sverige. Sjukvårdens resurser räcker inte alltid till och allt fler människor behöver ytterligare stöd under och efter behandlingen. Det är tack vare dig och den engångsgåva du kan ge som dessa personer får det stöd de behöver samt att miljörelaterad cancer och allergiforskning kan fortsätta att göra stora framsteg!

Du kan ge en gåva direkt här med ditt bankkort eller beställa ett inbetalningskort.
Du kan även Swisha till 9003609.

Din gåva, stor som liten, betyder oerhört mycket och vi tackar ödmjukast!

OBS: Tänk på att ditt bankkort måste ha internettransaktioner aktiverade. Det brukar vara den vanligaste orsaken att gåvor inte går igenom om övriga kortuppgifter är korrekta. Vid problem, beställ ett inbetalningskort istället, ring oss eller mejla info@coaf.se.

Vänligen fyll i…

* = Obligatorisk uppgift

Du får en automatisk gåvobekräftelse till din epostadress.

Få uppdateringar halvårsvis om vad ditt stöd har möjliggjort samt information om aktuellt forskning inom cancer och allergi.

Läs om hur Cancer- och Allergifonden använder dina personuppgifter

Cancer- och Allergifondens allmänna personuppgiftspolicy

Detta är vår allmänna personuppgiftspolicy som gäller från och med den 25 maj 2018.

1. Vi värnar om din personliga integritet

Cancer- och Allergifonden behandlar personuppgifter i enighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). När du lämnar dina personuppgifter till oss garanterar vi att de stannar hos oss och inte lämnas vidare till en tredje part. Begreppet personuppgifter avser all information som kan kopplas till dig som fysisk person såsom mejladress, telefonnummer, personnummer, adress, bankuppgifter och IP-adress. Med behandling av personuppgifter avses all hantering som insamling, registrering och lagring.

2. När samlar vi in personuppgifter?

Utifrån principen om uppgiftsminimering samlar vi inte in mer information än vad som är nödvändigt för ändamålet. Behandlingen av personuppgifter ämnar endast säkerställa service och att upprätthålla kontakten med dig som givare (se punkt 3). Forskare och privatpersoner som ansöker om fondmedel undantas då uppgifterna bereds för att säkerställa handläggningen och bedömningen av ansökan (se punkt 5).

Personuppgifter samlas in när:

  • Du ger en gåva via telefon eller genom hemsidan
  • Du ger ditt medgivande att bli månadsgivare
  • Du ansöker om fondmedel som sjukdomsdrabbad
  • Du ansöker om fondmedel som forskare

3. Ändamål för behandling av personuppgifter

Vad används dina personuppgifter till?

  • Säkerställa och genomföra beställningar av gåvor
  • Delge dig information och nyheter från fonden genom digitala nyhetsbrev
  • Informera om fondens arbete genom postala utskick
  • Registrering av nya medgivanden för månadsgivare
  • Registrering och handläggning av bidrag till privatpersoner
  • Registrering, beredning av anslag till forskare och forskningsprojekt

4. Hur vi behandlar dina personuppgifter: givare

Ger du ditt medgivande till oss att behandla dina personuppgifter kommer de sparas i vårt affärssystem. Uppgifterna kommer sedan användas för att genomföra utskick. Samtidigt kommer din mejladress registreras för våra digitala utskick av nyhetsbrev och övriga utskick som fonden gör.

Har du gett ditt medgivande till att bli månadsgivare hos oss kommer vi registrera uppgifter som behövs för att registrera ditt autogiro i banken – namn, personnummer och kontouppgifter.

Denna behandling av personuppgifter är av berättigat intresse för oss som organisation för att kunna säkerställa service och säkerhet för dig som givare. Uppgifterna lagras inte längre än vad som är nödvändigt (se punkt 6).

5. Hur vi behandlar dina personuppgifter: forskare och sjukdomsdrabbade

När du som privatperson ansökt om fondmedel och givit ditt medgivande till oss att behandla dina personuppgifter registreras hela din ansökan (ansökningsblankett, kuratorseller läkarutlåtande, inkomstdeklaration, person/familjebevis samt årsbesked). Detta för att möjliggöra handläggningen av din ansökan. Endast handläggaren och bedömningsgruppen hanterar din ansökan.

När du som forskare ansökt om fondmedel och givit ditt medgivande till oss att behandla dina personuppgifter registreras hela din ansökan (försättsblad, signerad ansökningsblankett, CV, forskningsprogram, fullständig publikationsförteckning, budgetplan, vetenskaplig rapport och vetenskaplig sammanfattning) för vidare handläggning och beslut. Endast handläggaren och bedömningsgruppen hanterar din ansökan.

Hanteringen av dina personuppgifter är av berättigat intresse för oss som organisation eftersom det säkerställer handläggning och beredning av din ansökan.

6. Lagring av personuppgifter

Personuppgifter från givare som givit sitt medgivande till oss att hantera deras uppgifter sparas i max 36 månader från den senaste gåvan. Fonden bedömer att det är ett berättigat intresse att lagra personuppgifter från givare: dels för att kunna engagera och informera givaren ytterligare om organisationen och på sikt uppgradera givandet, dels också för att det är kostnadseffektivt – för att så mycket som möjligt ska gå till ändamålet, vilket ligger i både fondens och givarens intresse.

För personuppgifter från sjukdomsdrabbade eller forskare som ansöker om fondmedel från oss lagras personuppgifterna i enighet med bokföringslagen i sju år.

7. Dataskydd som standard

Cancer- och Allergifonden har vidtagit tekniska åtgärder och förfaranden såsom brandväggar, åtkomstkontroll och andra fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst.

8. Rätt att begära information

Har du givit ditt medgivande till oss att behandla dina personuppgifter kan du när som helst begära att ta del av all information vi har registrerat om dig eller ta tillbaka ditt medgivande.
Vidare har du rätt att begära att en uppgift om dig ska rättas. Det gör du lättast genom att ringa till oss på telefonnummer 08- 34 59 90 eller mejla till info@cancerochallergifonden.se. Prenumeration på nyhetsbrevet via mejl kan du själv avsluta direkt via en länk i brevet.

9. Kontakt genom mejl eller telefon

Personuppgifter som du själv anger till oss över telefon eller mejl sparas i max tre månader. Uppgifterna sparas för att kunna säkerställa vår service gentemot dig och för att vi ska kunna följa upp ditt ärende om du har frågor.

10. Personuppgiftsincident

Vid en personuppgiftsincident är stiftelsen skyldig att anmäla det till Datainspektionen inom 72 timmar samt informera den berörda om det inträffade . En personuppgiftsincident avser exempelvis att uppgifterna kommit i orätta händer, gått förlorade eller blivit förstörda. Stiftelsen arbetar kontinuerligt för att ha rutiner som tidigt upptäcker en eventuell säkerhetsincident.

11. Cookies

Vi använder endast temporära (session) cookies som gör det möjligt att minnas din session på vår webbserver medan du förflyttar dig mellan sidor. När du lämnar sidan försvinner cookien från servern, en cookie placeras i din dator efter besöket – den löper ut och raderas automatiskt ett år efter besöket. Inga personliga uppgifter och information om dig som användare kan spåras eller sparas i cookien.


- Eller -

Vi använder oss av Stripe för betalning av dina gåvor. Vad är Stripe