Du är en del av lösningen

Cancer drabbar allt fler i Sverige. Sjukvårdens resurser räcker inte alltid till och allt fler människor behöver ytterligare stöd under och efter behandlingen. Det är tack vare dig och den engångsgåva du kan ge som dessa personer får det stöd de behöver samt att miljörelaterad cancer och allergiforskning kan fortsätta att göra stora framsteg!

Din gåva, stor som liten, betyder oerhört mycket och vi tackar ödmjukast!