Var med och rädda liv

Cancer- och Allergifonden är en unik organisation; vi finansierar både vetenskaplig forskning och ger stöd till sjukdomsdrabbade och ekonomiskt utsatta privatpersoner. Vi prioriterar förebyggande, miljörelaterad och kliniknära forskning när vi beviljar anslag. Och vi beviljar inte forskningsmedel till djurförsök.

Tack vare stödet från våra företagsvänner och samarbetspartners kan vi fortsätta att rädda liv.

Tillsammans finansierar vi forskning för en friskare framtid samtidigt som vi hjälper svårt utsatta medmänniskor redan idag.

Välkommen att bli delaktig ni också!