Varje år hjälper Cancer- och Allergifonden omkring 300 människor som är drabbade av cancer och eller allergisjukdomar. Många som drabbas av sjukdom har svårt att få ekonomin att gå ihop och tvingas vända på varje krona för att ha råd med det nödvändigaste. Vi hjälper oftast till med kostnader för mediciner, läkarbesök, vistelse på rehabiliteringshem och alternativmedicin – men också andra insatser som är relaterade till sjukdomsbilden.

Cancer- och Allergifonden finansierar även miljörelaterad cancer- och allergiforskning. Vi är övertygade om att vi måste utforska både vår närmiljö, livsstil och hälsa för att vända trenden att allt fler människor drabbas av sjukdom.