Varför slutar vår nuvarande verksamhetschef? - Cancer och Allergifonden

Varför slutar vår nuvarande verksamhetschef?