Cancer- och Allergifonden är arrangör av denna tävling.

 

Genom att delta i tävlingen accepterar du dessa tävlingsvillkor:

  • För att delta i tävlingen ska du vara arton (18) år eller äldre.
  • Dina tävlingssvar ska ha skickats in senast klockan 23:59 den 13 november 2022.
  • Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren och maximalt en vinst per tävlande.
  • Anställda inom Cancer- och Allergifonden eller samarbetspartners samt deras närmast anhöriga familjemedlemmar kan inte delta i Cancer- och Allergifondens tävling.
  • Genom att delta i tävlingen godkänner du att Cancer- och Allergifonden använder dina kontaktuppgifter enligt vår integritetspolicy (läs den här).
  • Det slutliga resultatet går inte att överklaga.
  • Om Cancer- och Allergifonden inte, efter rimliga ansträngningar, har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren, eller om vinnaren inte uppfyller kraven för att delta i tävlingen, utses (om möjligt) en ny vinnare. Deltagaren ansvarar själv för att de uppgifter deltagaren lämnat är korrekta.
  • Cancer- och Allergifonden ansvarar inte för några extra kostnader runt vinsten (om inte annat anges).