Svenskt forskningsteam i europeiskt jätteprojekt för att ersätta djurförsök