Svensk Insamlingskontroll har beviljat Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden 90-konto