Stort tack till alla som deltog när Cancer- och Allergifonden delade ut Miljömedicinska priset 2016!