Vår symbol av hopp – ett samarbete med Snö of Sweden

Symbol av hopp

Fjärilshalsbandet är en omtänksam present − vår symbol av hopp.

Cancer- och Allergifonden har tillsammans med Snö of Sweden tagit fram ett fjärilshalsband – en omtänksam present till dig själv eller en vän.

Köp halsbandet här »

En symbol av hopp som skapar förändring

För varje halsband som säljs går 50 kronor till cancer- och allergiforskning och hjälp till sjuka. Fjärilen är Cancer- och Allergifondens symbol för hopp och varje bidrag är viktigt för att skapa förändring.

Öka kunskap om miljörelaterad forskning och bidra till en mänskligare värld

− Snö of Sweden är stolta över att vara en del av det arbete som Cancer- och Allergifonden utför, säger Emma Hilvander, vice VD på Snö. Genom samarbetet kan vi öka kunskapen om miljörelaterad forskning som är så viktig för vår hälsa och vår framtid. Vi kan dessutom bidra till en mänskligare värld. Svårt sjuka får stöd och hjälp av fonden i en tid i deras liv då det behövs som mest.

Samarbetet med Snö är värdefullt

Cancer- och Allergifonden verksamhet bygger på vetskapen att närmiljö och livsstil påverkar människans immunförsvar. Immunförsvaret är i sin tur en gemensam nämnare för cancer- och allergisjukdomar. Cancer- och Allergifonden har delat ut 300 miljoner kronor till banbrytande forskning sedan starten för 25 år sedan. 10 miljoner kronor har delats ut till svårt sjuka i stort behov av ekonomiskt stöd.

− Vi är en ideell organisation och därmed helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag, säger Emilie Bravo, verksamhetschef på Cancer- och Allergifonden.  Det är därför som samarbetet med Snö är så otroligt värdefullt för oss. Genom samarbetet får vi in pengar till forskning och svårt sjuka. Dessutom sprider vi tillsammans kunskap om fondens olika forskningsprojekt och om de svårt sjukas utsatta situation i vårt samhälle.

Fjärilen – vår symbol av hopp

Fjärilen som är vår symbol av hopp finns att köpa i Snö of Swedens egna butiker och i deras webbshop. (Ca pris 299 kronor.) Smycket säljs i en vacker grön presentask. En folder som informerar om samarbetet och om Cancer- och Allergifondens verksamhet finns i asken.


För mer information om företagssamarbeten, kontakta verkamhetschef Emilie Bravo: emilie@cancerochallergifonden.se.