Cancer- och Allergifondens priser

Ända sedan 1996 har Cancer- och Allergifonden hyllat extraordinära insatser inom cancer- och allergiforskningen genom den årliga utdelningen av Miljömedicinska priset. 2019 instiftades ytterligare ett pris till minne av Lennart Sparell, en av grundarna av Cancer- och Allergifonden.

 


 

 

Cancer- och Allergifondens pris till minne av Lennart Sparell

Cancer- och Allergifondens pris till minne av Lennart Sparell instiftades 2019. Lennart Sparell grundade Cancer- och Allergifonden tillsammans med Sören Gywall 1994. Lennart Sparell avled våren 2018 och priset inrättades för att hylla hans minne och för att levandegöra stiftarnas andemening med fonden.

Lennart Sparell-priset tilldelas företrädesvis yngre forskare, eller andra, inom cancer och/eller allergiområdet eller närliggande områden, som vågat tänka annorlunda och som vågat utmana rådande paradigm. Forskning inom miljögifters påverkan på hälsa genom miljö och kost är särskilt relevant för detta pris. Behöriga att nominera till priset är rektorer och dekaner vid svenska universitet och högskolor, tidigare pristagare samt aktuella innehavare av anslag från Stiftelsen. Förslagen bereds av Cancer- och Allergifondens kansli och presenteras för Stiftelsens styrelse som utser mottagare av priset i samråd med stiftelsens vetenskapliga sekreterare och bedömningskommitté.

Prissumman är på 125 000 SEK varav 100 000 ska användas till forskning och 25 000 utgör ett personligt pris. Priset har bara delats ut en gång: 2019, därefter kom pandemin. Priset delades då ut till  Johan Bengtsson-Palme. Läs mer om hans forskning här.

 

Miljömedicinska Priset

Miljömedicinska Priset är ett av Sveriges största forskningspriser som Cancer- och Allergifonden delar ut till en eller två forskare som utmärkt sig genom sin miljörelaterade forskargärning inom cancer- och/eller allergiområdet.

Prissumman är på 250 000 SEK varav 200 000 ska användas till forskning och 50 000 utgör ett personligt pris.

Behöriga att nominera till priset är rektorer och dekaner vid svenska universitet och högskolor, tidigare pristagare samt aktuella innehavare av anslag från Stiftelsen. Förslagen bereds av Cancer- och Allergifondens kansli och presenteras för Stiftelsens styrelse som utser mottagare av priset i samråd med stiftelsens vetenskapliga sekreterare och bedömningskommitté. Hör nedan kan du läsa vilka som fått priset.