Fruktbart samarbete för bättre hälsa och mer forskning

Pharma Nord

Pharma Nord utvecklar kosttillskott och läkemedel baserade på optimal biotillgänglighet, säkerhet och dokumentation, och är en viktig samarbetspartner till Cancer- och Allergifonden. Via sina produkter SelenoPrecise och Bio-Pycnogenol skänker Pharma Nord en del av försäljningsintäkterna varje år till fonden.

SelenoPrecise är ett grundläggande spårämne för bland annat vårt immunsystem, och Bio-Pycnogenol är en antioxidant som skyddar våra celler från oxidativ stress och även stödjer en bra blodcirkulation.

För Pharma Nord är samarbetet med Cancer- och Allergifonden naturligt.

– Cancer- och Allergifonden fokuserar på sjukdomsorsaker där miljö och livsstil spelar stor roll. Pharma Nord bildades med grundtanken att med väldokumenterade produkter kunna komplettera den moderna kosten med fokus på de viktiga näringsämnen som är grundläggande för vår hälsa, säger Jessica Glimmra, kommunikationsansvarig för Norden på Pharma Nord.

Katarina Krzyzinska, Verksamhetschef på Cancer- och Allergifonden, lovordar samarbetet.

– För oss är det helt centralt att samarbeta med en seriös partner som tar ansvar för hela kedjan, från forskning och produktion till utbildning av sina kunder. Många av de sjukdomsdrabbade som söker stöd från oss får bidrag till just kosttillskott som ofta är dyrt och inte omfattas av högkostnadsskyddet, berättar Katarina. Genom samarbetet når vi också ut med vårt budskap i många hälsokostbutiker vilket känns viktigt och givande.


För mer information om företagssamarbeten, kontakta Ewa Bodén: ewa@cancerochallergifonden.se eller telefon 08-400 152 42.